Определение по чл. 327 НПК
27-04-2017

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 23

 

гр. София,  27 април   2017 година

 

                                     В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на двадесет и седми април две хиляди  и седемнадесета година , в състав:

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк.ДИМИТЪР ФИКИИН  

                                                         ЧЛЕНОВЕ:  полк.ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                                                                               полк.РУМЕН ПЕТКОВ

                                                         

при секретар Емилия Стоянова

разгледа въззивно наказателно дело от общ характер № 55 по описа за 2016 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по жалба на подсъдимия бивш сержант Х. Ж. Д. от в.ф. …. Б. срещу присъда 7 от 16.05.2016 г. по НОХД 170/2015 г. на Сливенския военен съд

 

 

         Производството е по реда на чл.327 от НПК.

         С определение № 66 от 16.11.2016 г. Военно-апелативният съд е назначил съдебно техническа експертиза, която е възложил на инж. Т. А. Д.-старши експерт по метериологичен контрол във в.ф…. С.

         Заключението на експерта е изготвено и е представено във Военно-апелативен съд, поради което са налице условията за насрочване на делото в съдебно заседание на 22.05.2017 г. от 10 ч. За съдебното заседание да се призоват страните по делото, както и експертът инж.Д.

         Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК  Военно-апелативен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

        

         ДЕЛОТО ДА СЕ НАСРОЧИ за разглеждане в открито съдебно заседание на 22.05.2017 г. от 10.00 часа в гр. София, Съдебна палата, партерен етаж, зала № 4, за която дата ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните, както и експерта инж.Т. Д. от в.ф. … гр.С., кв. „И.“.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.

          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

            ЧЛЕНОВЕ:    

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg