Определение № 55/30.09.2016 г.
05-10-2016

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

 

55

 

 

 

гр. София, 30.09.2016 г.

 

 

 

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на тридесети септември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

 

ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

 

 полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

 

 

 

при секретар Емилия Стоянова

 

разгледа въззивно наказателно от общ характер дело № П-59 по описа за 2016 г. докладвано от съдията полк.ГЕНКО ДРАГИЕВ,

 

образувано по жалба на В. С. М., в качеството си на подсъдим, срещу присъда № 41 от 28.06.2016 г. по НОХД № П-32/2016 г. по описа на Военен съд – гр. София.

 

 

 

………………………………………………………………………………….

 

Предвид горното и на основания чл. 327 съдът

 

 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 24.10.2016 г. часа, в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:                  

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg