Решение
24-11-2016

          Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 П42

 

гр. София, 24. 11. 2016 година

 

        В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

           Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание, при закрити врата, на двадесет и четвърти октомври две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк.ДИМИТЪР ФИКИИН                     ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ                                            полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

 

при секретар Нина Стоянова

и с участието на прокурора полк. Евгени Иванов

разгледа наказателно от общ характер дело № П-59 по описа за 2016 г., докладвано от съдията полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ,

образувано по въззивна жалба от подсъдимия бивш старши лейтенант В. С. М. от военно формирование-А., срещу присъда № 41 от 28. 06. 2016 година по НОХД № П-32/2016 г. на Софийския военен съд.

………………………….

 

Водим от изложеното и на основание чл. 334, т. 6 и чл. 338 от НПК Военно-апелативният съд

                       Р  Е  Ш  И  :

  

ПОТВЪРЖДАВА присъда № 41/28. 06. 2016 г. по НОХД № П-32/2016 г. на Софийския военен съд.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред Върховен касационен съд на РБ в петнадесетдневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

                                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                      

                                                                              ЧЛЕНОВЕ:

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg