Решение № 50/16.03.2017 г. Част 3
17-03-2017

2. в края на месец юни 2008 г. в гр. С. съставил неистински частен документ - „Заявление за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“, от името на М. С. М. от гр. С., като без негово съгласие и желание за промяна на участието му в УПФ „***“, Л. собственоръчно попълнила трите имена, ЕГН и постоянния адрес на М. и на 26.06.2008 г. Д. употребил заявлението пред ПОД „***“ АД, като го депозирал в деловодството на дружеството.

3. в края на месец юни 2008 г. в гр. С. съставил неистински частен документ - „Заявление за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“, от името на К. В. Т. от гр. С., като без негово съгласие и желание за промяна на участието му в УПФ „***“, Л. собственоръчно попълнила трите имена, ЕГН и постоянния адрес на Т. и на 26.06.2008 г. Д. употребил заявлението пред ПОД „***“ АД, като го депозирал в деловодството на дружеството.

4. в края на месец юни 2008 г. в гр. С. съставил неистински частен документ - „Заявление за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“, от името на Б. Е. Д. от гр. С., като без негово съгласие и желание за промяна на участието му в УПФ „***“, Л. собственоръчно попълнила трите имена, ЕГН и постоянния адрес на Д. и на 26.06.2008 г. Д. употребил заявлението пред ПОД „***“ АД, като го депозирал в деловодството на дружеството.

5. в края на месец юни 2008 г. в гр. С. съставил неистински частен документ - „Заявление за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“, от името на Е. С. Б. от гр. С., като без негово съгласие и желание за промяна на участието му в ЗУПФ „***“, Л. собственоръчно попълнила трите имена, ЕГН и постоянния адрес на Б. и на 26.06.2008 г. Д. употребил заявлението пред ПОД „***“ АД, като го депозирал в деловодството на дружеството.

6. в края на месец юни 2008 г. в гр. С. съставил неистински частен документ - „Заявление за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“, от името на П. Ц. Д. от гр. С., като без негово съгласие и желание за промяна на участието му в „***“ УПФ, Л. собственоръчно попълнила трите имена, ЕГН и постоянния адрес на Д. и на 26.06.2008 г. Д. употребил заявлението пред ПОД „***“ АД, като го депозирал в деловодството на дружеството.

7. в края на месец юни 2008 г. в гр. С. съставил неистински частен документ - „Заявление за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“, от името на Е. В. М. от гр. С., като без негово съгласие и желание за промяна на участието му в УПФ „***“, Л. собственоръчно попълнила трите имена, ЕГН и постоянния адрес на М. и на 26.06.2008 г. Д. употребил заявлението пред ПОД „***“ АД, като го депозирал в деловодството на дружеството.

8. в края на месец юни 2008 г. в гр. С. съставил неистински частен документ - „Заявление за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“, от името на Л. Г. Д. от гр. С., като без негово съгласие и желание за промяна на участието му в УПФ „***“, Л. собственоръчно попълнила трите имена, ЕГН и постоянния адрес на Д. и на 26.06.2008 г. Д. употребил заявлението пред ПОД „***“ АД, като го депозирал в деловодството на дружеството.

9. в края на месец юни 2008 г. в гр. С. съставил неистински частен документ - „Заявление за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“, от името на В. Г. Л. от гр. С., като без негово съгласие и желание за промяна на участието му в УПФ „***“, Л. собственоръчно попълнила трите имена, ЕГН и постоянния адрес на Л. и на 26.06.2008 г. Д. употребил заявлението пред ПОД „***“ АД, като го депозирал в деловодството на дружеството.

10. в края на месец юни 2008 г. в гр. С. съставил неистински частен документ - „Заявление за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“, от името на Н. И.  М. от гр. С., като без негово съгласие и желание за промяна на участието му в „***“ УПФ, Л. собственоръчно попълнила трите имена, ЕГН и постоянния адрес на М. и на 26.06.2008 г. Д. употребил заявлението пред ПОД „***“ АД, като го депозирал в деловодството на дружеството.

11. в края на месец юни 2008 г. в гр. С. съставил неистински частен документ - „Заявление за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“, от името на Г. Е. И. от гр. С., като без негово съгласие и желание за промяна на участието му в ЗУПФ „***“, Л. собственоръчно попълнила трите имена, ЕГН и постоянния адрес на И. и на 26.06.2008 г. Д. употребил заявлението пред ПОД „***“ АД, като го депозирал в деловодството на дружеството.

12. в края на месец юни 2008 г. в гр. С. съставил неистински частен документ - „Заявление за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“, от името на Г. С. Г. от гр. С., като без негово съгласие и желание за промяна на участието му в УПФ „***“, Л. собственоръчно попълнила трите имена, ЕГН и постоянния адрес на Г. и на 26.06.2008 г. Д. употребил заявлението пред ПОД „***“ АД, като го депозирал в деловодството на дружеството.

13. в края на месец юни 2008 г. в гр. С. съставил неистински частен документ - „Заявление за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“, от името на И. Г. Д. от с. М., като без негово съгласие и желание за промяна на участието му в УПФ „***“, Л. собственоръчно попълнила трите имена, ЕГН и постоянния адрес на Д. и на 26.06.2008 г. Д. употребил заявлението пред ПОД „***“ АД, като го депозирал в деловодството на дружеството.

14. в края на месец юни 2008 г. в гр. С. съставил неистински частен документ - „Заявление за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“, от името на А. П. П. от с. Р., обл. П. като без негово съгласие и желание за промяна на участието му в УПФ „***“, Л. собственоръчно попълнила трите имена, ЕГН и постоянния адрес на П. и на 26.06.2008 г. Д. употребил заявлението пред ПОД „***“ АД, като го депозирал в деловодството на дружеството.

15. в края на месец юни 2008 г. в гр. С. съставил неистински частен документ - „Заявление за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“, от името на Р. В. С. от гр. С., като без негово съгласие и желание за промяна на участието му в УПФ „***“, Л. собственоръчно попълнила трите имена, ЕГН и постоянния адрес на С. и на 26.00.2008 г. Д. употребил заявлението пред ПОД „***“ АД, като го депозирал в деловодството на дружеството.

16. в края на месец юни 2008 г. в гр. С. съставил неистински частен документ - „Заявление за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“, от името на И. К. А. от гр. С. като без негово съгласие и желание за промяна на участието му в УПФ „***“, Л. собственоръчно попълнила трите имена, ЕГН и постоянния адрес на А. и на 26.06.2008 г. Д. употребил заявлението пред ПОД „***“ АД, като го депозирал в деловодството на дружеството.

17. в края на месец юни 2008 г. в гр. С. съставил неистински частен документ - „Заявление за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“, от името на М. П. Б. от гр. С. като без негово съгласие и желание за промяна на участието му в УПФ „***“, Л. собственоръчно попълнила трите имена, ЕГН и постоянния адрес на П. и на 26.06.2008 г. Д. употребил заявлението пред ПОД „***“ АД, като го депозирал в деловодството на дружеството.

18. в края на месец юни 2008 г. в гр. С. съставил неистински частен документ - „Заявление за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване“, от името на Н. Р. Г. от гр. С. като без негово съгласие и желание за промяна на участието му в УПФ „***“, Л. собственоръчно попълнила трите имена, ЕГН и постоянния адрес на Г. и на 26.06.2008 г. Д. употребил заявлението пред ПОД „***“ АД, като го депозирал в деловодството на дружеството.

Тридесет и петте заявления подсъдимият гр. л. Д. представил пред ПОД „***“ АД, за да докаже, че съществува правото на изброените лица да променят участието си във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Употребата се извършвала, като подсъдимият гр. л. Д. предоставял заявленията на св. М. В. С., която като негова подчинена  в отдел „Продажби“ ги регистрирала в електронния регистър на дружеството, без да извърши каквато и да било проверка.

След като заявленията били обработени, подсъдимият гр. л. Д. ги предавал на гр. л. Л., а той пък на ц. сл. Л. 35 /тридесет и пет/ непопълнени бланки за „Договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд „***“ АД“, които тя попълвала с личните данни на лицата и полагала подпис вместо тях.

Договорите ц.сл. Л. представила в ПОД „***“ АД, където св. С. ги въвеждала в регистъра на дружеството. В резултат на това набраните средства по партидите на тези 35 лица били прехвърлени в ПОД „***“.

След това св. Д. П. В., като *** на дружеството, изплатила на Л. сумата от 560 лева по сметката, която била посочена в договора за осигурително посредничество – ***.

Нито един от свидетелите, чийто данни били вписани в изготвените от подсъдимите документи, не бил изявявал желание да се прехвърли в ПОД „***“ АД.

Вследствие на това прехвърляне, за лицата не са настъпили вреди, тъй като сумите, събрани по техните партиди, не са се загубили, а са били прехвърлени за управление към друго пенсионно дружество – ПОД „***“ АД. Не са настъпили вреди и за пенсионно-осигурителните дружества, от които са били прехвърлени набраните суми. От отговорите на дружествата се установило, че те не са претърпели реални имуществени вреди. Дружествата биха пропуснали бъдещи такси за управление по всяка една партида, което по същността си е пропусната полза, а не вреда и поради това не е щета по смисъла на НК.

При така приетата за установена фактическа обстановка съдът е признал подсъдимите Д. и И.  за невинни и ги е оправдал по обвинението им за образуването, ръководенето и участието им в организирана престъпна група - престъпление по чл.321 НК.

ПО ПРОТЕСТА НА СОФИЙСКАТА ОКРЪЖНА ВОЕННА ПРОКУРАТУРА.

Военно-апелативният съд намира, че на досъдебното производство и в съдебната фаза на процеса в първоинстанционния съд са установени всички обстоятелства, които имат значение за правилното решаване на делото. Доказателствата са събрани по правилата на НПК и в тази насока не са допуснати нарушения на процесуалните правила. При тази правилно установена фактическа обстановка Софийският военен съд е приел, че подсъдимите Д. и И.  не са извършили престъпление по чл.321 НК, поради което те не следва да носят наказателна отговорност по обвинението за образуване, ръководене и участие в организирана престъпна група.

Въззивната инстанция споделя становището на прокуратурата в протеста, че  от мотивите на присъдата не става ясно  какви са били съображенията на съда, за да постанови оправдателна присъда. Действително, съдът не е посочил нито едно съображение, което го е мотивирало да постанови оправдателна присъда. Този пропуск на съда по същество означава  липса на мотиви, което е съществено нарушение на процесуалните правила и има за последица отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав. В конкретния случай Военно-апелативният съд не може да отмени присъдата на Софийския военен съд и да върне делото за ново разглеждане от друг състав. Настоящият въззивен състав е трети по ред, като първите два са отменяли  присъдите на Софийския военен съд и са връщали делото за ново разглеждане на едно и също основание- допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които са довели до ограничаване на процесуалните права на страните. В този смисъл е решение № 11/25.03.2013 г по ВНОХД № 4/ 2013 г. и решение № 28 от 8.12.2014 г. по ВНОХД 28/ 2014 г. на Военно-апелативен съд. При наличието на тези две решения на Военно-апелативния съд и разпоредбата на чл.335, ал.3 НПК настоящият състав е лишен от възможността за отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане. За настоящия състав на Военно-апелативния съд единствената възможност е да разгледа и да  реши делото по същество.

Макар от мотивите да не става ясно какви са съображенията на съда да оправдае двамата подсъдими, Военно-апелативният съд намира, че крайното решение на съда да оправдае двамата подсъдими е правилно. Подсъдимите Р. Д.  и П. И.  не са извършили престъпление по чл.321 НК и не следва да носят наказателна отговорност за това престъпление. Деянието на двамата подсъдими е несъставомерно, защото не са осъществени всички признаци от състава на престъплението, изразяващо се в образуване, ръководене и участие в организирана престъпна група.

В легалното определение на понятието организирана престъпна група, дадено в чл.93, т.20 НК, са посочени всички необходими признаци. Необходимо е наличието на структурирано трайно сдружение на три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено наказание  лишаване от свобода повече от три години. От всички посочени признаци на понятието организирана престъпна група, в конкретния случай единствено е  осъществено изискването в престъпната дейност да са взели участие минимум три наказателно отговорни лица. В престъпната дейност предмет на настоящето дело участват четири лица -двамата подсъдими по делото Р. Г. Д. и П. И. И., както и П. Ц. Л. и съпруга й Н. И. Л., всичките от гр.С.. По отношение на съпрузите Л.и наказателното производство е прекратено, защото те са постигнали споразумение със Софийската окръжна военна прокуратура, което е одобрено от съда и има за последица влязла в сила присъда.

При правилно установените и описани в обвинителния акт действия, които са извършили подсъдимите Д. и И. , както и съпрузите Л., те неправилно са квалифицирани като действия по образуване, ръководене и участие в организирана престъпна група. По същество действията им, така както са описани в обвинителния акт, те представляват съвместни действия на четирима съучастници, насочени към извършване на умишлено престъпление. Първоначално действията  са имали за цел постигане на общ  умисъл към осъществяване на умишлено престъпление, а в последствие са намерили израз в извършване на конкретни действия за неговото реализиране. Действията на двамата подсъдими и  на съпрузите Л., така както са описани в обвинителния акт, отговарят на критериите на чл.20, ал.1 НК и по нищо не се отличават от действията на съучастниците в осъществяването на което и да е умишлено престъпление. В обвинителният акт са описани  действията по обикновено предварително свързване на съучастниците с цел извършване на умишлено  престъпление, която дейност неправилно е квалифицирана в създаване на организирана престъпна група. Престъпната група предполага създаването на трайна организация насочена към осъществяване не на едно, а на множество престъпления. При престъпната група освен обикновеното предварително сговаряне се наблюдават и елементи на организираност-подчиняване на известно ръководство, разпределяне на задачите, планиране на престъпленията, които групата ще извърши. Тези признаци от състава на престъплението по чл.321 НК определено липсват, по следните съображения:

-Съучастниците са постигнали предварителна уговорка и в последствие са реализирали едно престъпление- по чл.309, ал.1 НК. Така подсъдимият Д. на 8.януари 2008 в гр.С. в съучастие като съизвършител с Н. И. Л. съставили неистински частен документ- договор  за осигурително посредничество № *** между ПОД „***“ и Н. П. Б. като Д. осигурил бланката, изписал ръкописно личните и данни и банкова сметка и подписал договора от страна на дружеството вместо Спаса Д.а Денева като пълномощник на ПОД „***“ АД и още същия ден го употребил пред застрахователното дружество, за да докаже, че съществува правото и да сключва от името и за сметка на дружеството договори с трети физически и юридически лица за допълнително пенсионно осигуряване. Подсъдимият Д. е извършил второ престъпление по чл.309, ал.1, вр.с чл.20, ал.2 и чл.26, ал.1 НК. През периода от края на месец март 2008 г.до края на месец юни 2008 г. при условията на продължавано престъпление, в съучастие като съизвършител с П. Л., сам или чрез нея, съставил общо 35 неистински частни документи- заявления за промяна на участие  и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, което обстоятелство не отговаряло на истината, тъй като  конкретно посочени 35 бр.лица нито са знаели, нито са давали съгласието си да продължат да бъдат застраховани в ПОД „***“ АД и да бъдат прехвърлени индивидуалните им партиди в това ново за тях дружество. Подсъдимият И.  е извършил едно престъпление по чл.309, ал.1 НК, тъй като на 8.08. 2007 г. в гр.С. съставил неистински частен документ-договор за осигурително посредничество № *** сключен ПОД „***“ АД и С. Д. Д. като в бланката на договора вписал личните и данни, данните за  банкова сметка и положил подпис вместо нея, като представил договора в деловодството на дружеството, за да докаже, че съществува правото и да сключва договори за осигурително посредническа дейност с физически и юридически лица.

-По делото не са събрани конкретни доказателства съучастниците в  престъплението по чл.309, ал.1 НК да са замислили, планирали, подготвили или осъществили друго престъпление. Подготовката и извършването на повече от едно престъпление е съществен признак на понятието организирана престъпна група, легално определение за което е дадено в чл.93, т.20 НК. В обвинителния акт липсва описание на фактическо обвинение спрямо съучастниците да са замислили, планирали или осъществили друго престъпление. Обвинителната власт вероятно е имала предвид, че всяко едно отделно деяние по чл.309, ал.1 НК е самостоятелно престъпление, а не е част от едно продължавано  престъпление.

-за престъплението по чл.309, ал.1 НК законодателят е предвидил наказание до две години лишаване от свобода. За да е налице организирана престъпна група, съгласно легалното определение, участниците следва да извършат повече от едно престъпление, наказуемо с лишаване от свобода повече от три години.

-в обстоятелствената част на  обвинителния акт липса описание на признаците от обективния и субективния състав на престъплението по чл.212, ал.1 НК. В обвинителния акт  е направено уточнението, че престъплението по чл.212, ал.1 НК е извършено от семейство Л., чийто дейност не е предмет на настоящето дело, а подсъдимите Д. и И.  нямат участие в  извършването му/ л.17, гръб, 1-ви абзац / В диспозитива  подсъдимият Д. е обвинен, че е организирал и ръководил, а подсъдимият И.   е участвал в организирана престъпна група с цел да върши в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години- престъпление по чл.212, ал.1 НК, макар те съгласно уточнението  нямат участие в извършването му. Военно-апелативният съд намира за невъзможна предложената правна конструкция, при която подсъдимите Д. и И.  са обвинени за организиране и ръководене на организирана престъпна група, респективно за участие в такава група, създадена с цел да върши престъпления по чл.212, ал.1 НК, а те самите да нямат участие в извършване на това престъпление.

Подсъдимите са извършили единствено престъпление по чл.309, ал.1, вр. с чл.20, ал.1 НК, за което те са могли да носят наказателна отговорност, при положение, че наказателното производство спрямо тях не е прекратено поради изтичането на абсолютната давност. Действително, в съучастието си подсъдимите Д. и И. , както и семейство Л. са съставили неистински частни документи-за главно осигурително посредничество, за осигурително посредничество и заявления за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуална партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Макар тези документи да са били използвани и представени в ПОД „***“ АД, те не са въвели в заблуждение пенсионното дружество относно действителното фактическо положение. Това е така, защото в съставянето на неистинските частни документи конкретно участие има подсъдимия Д., който по това време е заемал длъжността *** в дирекция „Продажби“ в същото застрахователно дружество. Той като отговорен представител на пенсионното осигурително дружество много добре е знаел, че във всички случаи на подадените заявления за промяна на участие и прехвърляне на суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване се осъществява без знанието и съгласието на 35-те осигурени лица. Ръководството на ПОД „***“ АД не е въведено в заблуждение относно действителното фактическо положение, тъй като в дейността по прехвърлянето и промяната активно участие има отговорен служител на осигурителното дружество, какъвто е подсъдимия Д.. Не са въведени в заблуждение и осигурените 35 бр.лица, които в резултат на създадените в съзнанието им погрешни представи да са били мотивирани да прехвърлят индивидуалните си партиди от избраното лично от тях застрахователно дружество в ПОД „***“ АД.По скоро процедурата по това прехвърляне е осъществена без тяхното знание и съгласие.

-Престъплението по чл.212, ал.1 НК е резултатно престъпление. За да е осъществено е необходимо деецът да получи без правно основание чуждо движимо или недвижимо имущество с намерението да го присвои. От деянието  подсъдимите не са получили чуждо движимо или недвижимо имущество с намерението противозаконно да го присвоят.От приложените към делото писма се установява, че не са настъпили вреди за осигурените лица, както и за пенсионно осигурителните дружества, от които са били прехвърлени набраните суми на осигурените лица.

Единствено Л. е получила от ПОД „***“ АД сумата от 560 лева като възнаграждение по договора и с осигурителното дружество и извършената от нея дейност по набирането на допълнителен брой лица, които да се осигуряват в това дружество. Тази сума не е предмет на престъплението документна измама, защото ПОД“***“ АД, както бе посочено по- горе не е пострадало от измамата, защото тази дейност е извършена със знанието на дружеството в лицето на подсъдимия Д., който е заемал отговорен пост в него.

От всичко изложено Военно-апелативният съд намира, че протестираната присъда следва да се измени в частта относно мотивите и основания за оправдаването на двамата подсъдими. На практика с настоящето решение въззивната инстанция допълва мотивите на първоинстанционната присъда, излагайки конкретни съображения. Протестът на прокуратурата като неоснователен следва да бъде оставен без уважение.

Решението на въззивната инстанция в известна степен противоречи и се различава съществено от определенията  на Софийския военен съд, с които са одобрени споразуменията между прокуратурата и П. Ц. Л. и Н. И. Л..  С тези споразумения Л. са признати за виновни и осъдени по обвинението за участие в организирана престъпна група и документна измама, а в настоящето решение въззивната инстанция приема, че подсъдимите Д. и И.  не са извършили  тези две престъпления.  Не е допустимо при едни и същи обстоятелства да се постановят съдебни актове, които си противоречат особено по въпросите за вината и отговорността. От друга страна настоящия въззивен състав не може да бъде поставен в зависимост от решението на съда по влезлите в сила споразумения. Приемайки обратното това ще означава грубо нарушение на принципа, регламентиран в чл.14 НПК.Вземайки решението си по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства, като се е ръководил от закона Военно-апелативният съд е стигнал до извода, че подсъдимите Д. и И.  не са организирали, ръководили и участвали в организирана престъпна група и те не следва да носят наказателна отговорност. След влизане в сила на решението на въззивната инстанция, страните по влезлите в сила споразумения могат в процедурата по чл.419-425 НПК да поискат преразглеждане на делата им.

  Предвид горното и на основание чл.337,ал.3 и чл.338 НПК Военно-апелативният съд

                  

            Р   Е   Ш   И   :

                    

ИЗМЕНЯВА присъда № 37/10.06.2016 г. по нохд № 262/2015 г. на Софийския военен съд в частта относно мотивите и основанието за оправдаването на подсъдимите Р. Г. Д. и П. И. И..

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата и част.   

РЕШЕНИЕТО може да бъде протестирано и/или обжалвано пред Върховния касационен съд на Република България в петнадесетдневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                     

 ЧЛЕНОВЕ:

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg