Присъда
21-12-2016

          П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

 № 48

 

гр. София, 21 декември 2016 година

 

  В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

  Военно-апелативният съд на Република България в открито съдебно заседание на двадесет и първи декември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

   ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                    полк. РУМЕН ПЕТКОВ

 

при секретар Нина Стоянова

и с участие на прокурора генерал-майор Крум Манов

разгледа наказателно дело от общ характер № 67 по описа за  2016 г., докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ,

образувано по въззивна жалба от адвокат Ж. С. Ж. от АК-В. – защитник на подсъдимия ст. серж. Н. Т. М. от военно формирование-В., и въззивна жалба от адвокат В. Щ. Я. от АК-В. – защитник на подсъдимия ц. сл. Д. Д. Д. от военно формирование-В., срещу присъда № 12 от 11. 08. 2016 година по НОХД № 35/2016 г. на Сливенския военен съд.

 

Военно-апелативният съд след съвещание и на основание чл. 336, ал. 1,  т. 2 и т. 3 във вр. с чл. 334, т. 2 НПК

 

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  И  :

 

 

ИЗМЕНЯ присъда № 12 от 11. 08. 2016 година по НОХД № 35/2016 г. на Сливенския военен съд, с която:

1. ПОДСЪДИМИЯТ СТ. СЕРЖ. Н. Т. М. от военно формирование-В. е:

 Признат за виновен в това, че на 27. 03. 2013 г. в района на военно формирование-В. в качеството на длъжностно лице „заместник-началник на работна група за ремонт на автомобилна техника“ във военно формирование-В. в кръга на службата си на два пъти при условията на продължавано престъпление съставил два отделни официални документа – поръчка за ремонт с дефектовъчна ведомост форма № 008953/27. 03. 2013 г. за ремонт на К. 257 с военен №, числящ се на военно формирование-В., искане за отпускане на материали  № 008953/27. 03. 2013 г., в които удостоверил неверни обстоятелства, че АБТИ части – камерна спирачка – 2 бр.; кабелни превръзки 140х25 – 2 бр.; скоби за водно съединение – 6 бр.; кран за парно -  1 бр.; ексцентрик десен 1 бр.; ексцентрик ляв 1 бр.; въже 8х7 мм 1 бр. и маркуч за водно съединение – 2 бр. били вложени в ремонта на войскови автомобил К. 257 с рег. №, собственост на военно формирование-В. с цел да бъдат използвани тия документи като доказателство за тия обстоятелства, поради което и на основание чл. 311, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК и чл. 54 НК е осъден на 6 (шест) месеца лишаване от свобода, като ПРЕКВАЛИФИЦИРА деянията на ст. серж. М. в маловажен случай, с което е извършил престъпление по чл. 311, ал. 2 вр. с чл. 26, ал. 1 НК, като на основание чл. 78а НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВРНОСТ, КАТО МУ НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 2 000 (ДВЕ ХИЛЯДИ) лева.

ОТМЕНЯ присъдата В ЧАСТТА, с която на основание чл. 311, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 6 НК е лишен от право да заема държавна или обществена длъжност, свързана с управление и разпореждане с материални средства за срок от 3 (три) години.

ОТМЕНЯ присъдата В ЧАСТТА, с която е признат за виновен в това, че за периода от 01. 09. 2013 г. до 31. 10. 2013 г. във военно формирование-В. в качеството на длъжностно лице „заместник-началник на работна група за ремонт на автомобилна техника“ във военно формирование-В. на два пъти при условията на продължавано престъпление с цел да набави за себе си имотна облага сам и в съучастие като съизвършител с ц. сл. Д. Д. като помагач злоупотребил със служебното си положение, като разпоредил на подчинения му военнослужещ ст. серж. И. Ж. И. – материално-отговорно лице на склад АБТИ във военно формирование-В. без да изготви документи да му предаде автомобилни части от склада – комплект корона и пиньон за автомобил У. – собственост на военно формирование-В., на стойност 68,18 лева и хидроусилвател за товарен автомобил марка К. на стойност 684,00 лева и от това произлезли вреди последици за военно формирование-В. в размер на 752,18 лева, поради което и на основание чл. 387, ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК и чл. 54 НК е осъден на 4 (четири) месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 304 НПК го ПРИЗНАВА ЗА НЕВИНЕН и го ОПРАВДАВА по това обвинение.

ОТМЕНЯ присъдата В ЧАСТТА, с която :

На основание чл. 23, ал.1 НК е определено наказание по съвкупност в размер на 6 (шест) месеца лишаване от свобода.

На основание чл. 23, ал. 2 НК е присъединено към така определеното най-тежко наказание лишаване от свобода и наказанието лишаване от право да заема държавна или обществена длъжност, свързана с управление и разпореждане на материални средства за срок от 3 (три) години.

На основание чл. 66 НК е отложено изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от 3 (три) години.

2. ПОДСЪДИМИЯТ Ц. СЛ. Д. Д. Д. от военно формирование-В. e:

Признат за виновен в това, че за периода от 27. 03. 2013 г. до 31. 10. 2013 г. в района на военно формирование-В. на два пъти при условията на продължавано престъпление в качеството на длъжностно лице „инженер-механик“ във военно формирование-В. с цел да набави за себе си имотна облага възбудил у ст. серж. И. Ж. И. – материално-отговорно лице на склад АБТИ във военно формирование-В. заблуждение да му предаде автомобилни части за товарен автомобил марка З.: 1 бр. карбуратор на стойност 210,00 лева и феродов диск за товарен автомобил марка З. на стойност 25,00 лева, всичко на обща стойност 235,00 лева и части за автомобил: спирачни камери 2 бр. на стойност всяка, от които 78,00 лева или с обща стойност 156,00 лева; кабелни превръзки ф 140х25 2 бр. на обща стойност 0,10 лева; скоби за водно съединение 6 бр. всяка, от които на стойност 2,98 лева или на обща стойност 17,88 лева; кран за парно 1 бр. на стойност 12,00 лева; ексцентрик десен 1 бр. на стойност 12,00 лева; ексцентрик ляв 1 бр. на стойност 12,00 лева; въже 8х7 мм 1 бр. на стойност 1,50 лева и маркуч за водно съединение 2 бр. всеки, от които на стойност 8,49 лева или с обща стойност  16,98 лева всички резервни части на обща стойност 228,46 лева, които били необходими за влагане при ремонта на войскови автомобил марка К. 257 с военен регистрационен номер, собственост на военно формирование-В. и с това причинил имотна вреда на военно формирование-В., общо в размер на 463,46 лева поради което и на основание чл. 210, ал. 1, т. 3, пр. 1, вр. чл. 209, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 НК и чл. 54 НК е осъден на 1 (една) година лишаване от свобода, като ПРЕКВАЛИФИЦИРА деянията на ц. сл. Д. в маловажен случай, с което е извършил престъпление по чл. 209, ал. 3, предл. 2 вр. с ал. 1 вр. с чл. 26, ал. 1 вр., като на основание чл. 78а НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВРНОСТ, КАТО МУ НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1 500 (ХИЛЯДА И ПЕТСТОТИН) лева.

ОТМЕНЯ присъдата В ЧАСТТА, с която е признат за виновен в това, че за периода от 01. 10. 2013 г. до 31. 10. 2013 г. в района на военно формирование-В. в съучастие като помагач със ст. серж. Н. М. като извършител в качеството на длъжностно лице „заместник-началник на работна група“ във военно формирование-В. с цел да набави за себе си и за ст. серж. М. имотна облага го подпомогнал да злоупотреби със служебното си положение, като взел и изнесъл заедно със ст. серж. М. от склад АБТИ на формированието, без документи, АБТИ части: 1 бр. хидроусилвател за товарен автомобил марка К. на стойност 684,00 лева, собственост на военно формирование-В. и от това произлезли вредни последици за военно формирование-В. в размер на 684,00 лева, поради което и на основание чл. 387, ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 НК е осъден на 3 (три) месеца лишаване от свобода, като на основание чл. 304 НПК го ПРИЗНАВА ЗА НЕВИНЕН и го ОПРАВДАВА по това обвинение.

ОТМЕНЯ присъдата В ЧАСТТА, с която :

На основание чл. 23, ал.1 НК е определено наказание по съвкупност в размер на 1 (една) година лишаване от свобода.

На основание чл. 66 НК е отложено изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от 3 (три) години.

ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата част.

 

ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана пред Върховния касационен съд на Република България в петнадесетдневен срок от днес само в оправдателната част.

 

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                 ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg