Определение № СП-61/18.10.2016 г.
20-10-2016

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

 

№ СП-61

 

 

 

гр. София,  18 октомври 2016 година

 

 

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на осемнадесети октомври две хиляди и шестнадесета , в състав:

 

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк.ДИМИТЪР ФИКИИВ  

 

ЧЛЕНОВЕ:  полк.ЦАНЬО АНГЕЛОВ

 

                                                 полк.ГЕНКО ДРАГИЕВ

 

                                                         

 

при секретар ТЕОДОРА СПАСОВА

 

разгледа въззивно наказателно дело от общ характер № СП- 71 по описа за 2016 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по жалба на подсъдимия ст.серж. И. С. С. от в.ф. *** гр. С.- *** срещу присъда СП-46 от 14.09.2016 г. по НОХД СП-152/ 2016 г. на Софийския военен съд.

 

 

 

 

 

         Производството е по реда на чл.327 от НПК.

 

         ………………………………………………………………………………

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК  Военно-апелативен съд

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

        

 

         ДЕЛОТО ДА СЕ НАСРОЧИ за разглеждане в открито съдебно заседание на 9.11.2016 г. от 9.00 часа в гр. София, Съдебна палата, партерен етаж, зала № 4, за която дата ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.

 

          

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

            ЧЛЕНОВЕ:   

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg