Протоколно определение
09-11-2016

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

 

 

 

 

гр. София, 9 ноември 2016 година

 

 

 

         Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание при закрити врата в гр. София, Съдебна палата, бул. “Витоша” № 2, партерен етаж, зала № 4, на девети ноември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

 

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

 

                             ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

 

                                                  полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

 

                                                 

 

при секретар Теодора Спасова

 

и с участието на прокурора полк. КРАСИМИР КОЛЕВ

 

разгледа наказателно дело от общ характер № СП-71 по описа за 2016 година, докладвано от съдията  полк.  ЦАНЬО АНГЕЛОВ

 

 

 

         Председателят откри съдебното заседание в 09:00 часа.

 

…………………………………………………………………….

 

След съвещание и като взе предвид становището на прокурора Военно-апелативния съд намира, че въззивното производство следва да бъде прекратено, тъй като същото е било образувано единствено и само по въззивна жалба от подсъдимия старши сержант И. С. С. чрез неговия защитник адвокат П. А. Т., която видно от заявление вх. № 1139/04.11.2016 г. подсъдимият е оттеглил.

 

Водим от гореизложеното съдът

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

 

ПРЕКРАТЯВА въззивното производство по НОХД № СП-71/2016 г. по описа на Военно-апелативния съд.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

 

         Съдебното заседание приключи в 09:15 часа.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

         ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 

                                                                

 

        СЕКРЕТАР:

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg