Определение
01-11-2016

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

 

№ 64

 

 

 

гр. София, 1 ноември 2016 година

 

 

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на двадесет и седми октомври две хиляди и шестнадесета, в състав:

 

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк.ЦАНЬО АНГЕЛОВ  

 

ЧЛЕНОВЕ: полк.ХИСТО СТРАНДЖАНСКИ

 

                                                  полк. РУМЕН ПЕТКОВ

 

 

 

 

 

при секретар Т. Спасова

 

разгледа частно наказателно дело № П 73 по описа за 2016 година,

 

докладвано от съдията полк. Странджански

 

образувано по жалба на адвокат И. Л. от АК – С., като защитник на обвиняемата М. И. К. – И. от гр. С., срещу разпореждане от 05.10.2016 г. по частно наказателно дело № П-203/ 2016г. по описа на Софийския военен съд.

 

 

 

         ………………………………………………………………………………

 

         По изложените съображения и на основание чл. 72, ал. 1 от НПК съставът на въззивния съд

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

 

         ОТМЕНЯВА Разпореждане от 05.10.2016 г. по частно наказателно дело № П-203/ 2016г. по описа на Софийския военен съд като незаконосъобразно.

 

         ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на процесуалните действия по жалбата срещу Определение № 37/12.07.2016 г. по частно наказателно дело № П-203/ 2016г. по описа на Софийския военен съд.

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протестиране пред Върховния касационен съд.

 

          

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ:   

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg