Определение за насрочване
21-10-2016

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 63

 

гр. София,  21. 10. 2016 година

 

          Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на двадесет и първи октомври две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

                         ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                           полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

                             

при секретар Нина Стоянова

разгледа наказателно от общ характер дело № 74 по описа за 2016 г.,

докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ,

образувано по жалба на бивш редник И. Н. И. от военно формирование-П, срещу присъда № 44 от 19. 09. 2016 г. по нохд № 214/2016 г. по описа на Пловдивския военен съд.

 

С присъда № 44 от 19. 09. 2016 г. по нохд № 214/2016 г. по описа на Пловдивския военен съд подсъдимият бивш редник И. Н. И. от военно формирование-П. е признат за виновен, че за времето от 09. 05. 2014 г. до 05. 05. 2015 г. на осем пъти в гр. П. при условията на продължавано престъпление не изпълнил заповед за защита от домашно насилие, с което извършил престъпление по чл. 296, ал. 1, алт. 2 вр. с чл. 26, ал. 1 НК, поради което и на основание чл. 78а НК е освободен от наказателна отговорност, като му е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 (хиляда) лева.  

Подсъдимият бивш редник И. е осъден да заплати направените разноски по делото в размер на 313,46 (триста и тринадесет и 0,46) лева.

В срока по чл. 319, ал. 1 от НПК е постъпила жалба от подсъдимия И.

Сочи, че през инкриминирания период, за който е осъден с присъдата на първоинстанционния съд, е живеел доброволно по искане на Н. П. на съпружески начала.

Прави се искане да бъде отменена присъдата и вместо нея постановена нова, с която да бъде оправдан на основание 9, ал. 2 НК.

Прави се и искане за допълването на делото с нови доказателства, поради което да бъде допусната и разпитана като свидетел по делото Н. С. П. от гр. П., ул. Б. №, ет., ап.

Прокуратурата не е депозирала до момента становище по жалбата.

Настоящият състав на Военно-апелативния съд, като съобрази направеното в жалбата искане за допълване на делото с нови доказателства, намира, че:

В съдебното производство по делото пред първата инстанция подсъдимият се е отказал от разпита на всички свидетели, включително и на Н. П. В жалбата пред настоящата инстанция не е уточнено за какви факти и обстоятелства се иска допускането до разпит на соченото лице.

Следва да се даде възможност на подсъдимия да уточни това свое искане, както и да бъде взето становището на всички страни по делото относно направеното искане.

Предвид изложеното настоящият състав на въззивния съд намира, че на този етап не следва да се провежда по делото въззивно съдебно следствие и допълването на делото с нови доказателства.

Делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание на 23 ноември 2016 година от 9 часа, в гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

   НАСРОЧВА  нохд № 74/2016 г. по описа на Военно-апелативния съд за разглеждане в открито съдебно заседание на 23 ноември 2016 година от 9 часа, в гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните:

     ПРОКУРОР от Военно-апелативна прокуратура.

     ПОДСЪДИМИЯТ бивш редник И. Н. И. от гр. П., ул. Ц. И. С. №, GSM.

   НЕ ДОПУСКА провеждането на въззивно съдебно следствие.

  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд на РБ.

 

                                                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ЧЛЕНОВЕ:                                                                                                               

 

                                                                                                               

 

                                                                                                                  

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg