Определение по чл. 327 НПК
25-05-2017

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

31

 

гр. София, 25. 05. 2017 година

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

         Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на осемнадесети май две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                 ЧЛЕНОВЕ: полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

                                      полк. РУМЕН КАТРЕВ

                  

        

при секретар Теодора Спасова

разгледа въззивно наказателно дело от общ характер № 76 по описа за 2016 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

С определение № 4 от 09.01.2017 г. Военно-апелативният съд в закрито заседание е назначил нова строително-техническа експертиза по делото. Назначената експертиза е изготвена и представена в съда, поради което делото следва да бъде насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 19 юни 2017 г., от 10.30 часа, за която дата да бъдат призовани страните и експертите по делото.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК Военно-апелативен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

         ДЕЛОТО ДА СЕ НАСРОЧИ  за разглеждане в открито съдебно заседание на 19.06.2017 г. от 10.30 часа в гр. София, Съдебна палата, партерен етаж, зала № 4, за която дата ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните, както и експертите инж. С. Л. К. и инж. А. Ц. П., и двамата от гр. П.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                         

 

                                                                                                                                                                                                         ЧЛЕНОВЕ:                                                                                                                            

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg