Определение по чл. 327 НПК
17-11-2016

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 67

 

гр. София, 17. 11. 2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на шестнадесети ноември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

          ЧЛЕНОВЕ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

                               полк. РУМЕН ПЕТКОВ

 

разгледа въззивно административно наказателно дело № 77 по описа за 2016 г., докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН, образувано по частен протест на прокурор от ВОП - София, срещу решение № 55 от 19.10.2016 г. по АНД № 242/2016 г. по описа на Военен съд – гр. София.

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

Съдът, като разгледа материалите по делото и като взе предвид, че страните нямат доказателствени искания, намира, че делото може да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство.

Предвид горното и на основания чл. 327 съдът

  

О П Р Е Д Е Л И :

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 14.12. 2016 г. от 09.00 часа, в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

               ЧЛЕНОВЕ:                     

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg