Определение по чл. 327 НПК
25-01-2017

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

                           № 007

    гр. София, 25.01.2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

 
 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

ЧЛЕНОВЕ: полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ                           майор ВЕЛИЧКА ВЛАШЕВА

при секретар Т. Спасова

разгледа наказателно общ характер дело № 0078 по описа за 2016 година докладвано от съдията полк. Странджански,

образувано по протест на полк. Е. А. - прокурор във Военноокръжна прокуратура - гр. С., по жалба на адвокат Д. В. от САК и адвокат Л. Т. от САК като защитници на подсъдимия *** К. К. от ***, срещу присъда № 00160/07.08.2015 г. по наказателно общ характер дело № 00160/2013 г. по описа на Софийския военен съд. 

……………………………………………………………………………….

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДА СЕ РАЗГЛЕДА делото в открито съдебно заседание на 08.02.2017
г., 10.30 часа, Съдебна палата - зала 4, гр. София, за когато да се призоват
подсъдимия К
. и лицата по списъка за призоваване.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протестиране пред

Върховния касационен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                              ЧЛЕНОВЕ:

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg