Определение
11-01-2017

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№05

гр. Сливен, 11.01.2017 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание, на единадесети януари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ЧЛЕНОВЕ: полк. АСЕН ШОПОВ

  полк. ВОЛЯ КЪНЕВ

разгледа обстоятелствата по чл. 327 НПК, касаещи наказателно дело № 079 по описа за 2016 година, докладвано от съдията полк. ВОЛЯ КЪНЕВ, образувано по жалба на подсъдимия Ю. Г. Ц. чрез неговия защитник, против присъда № 096/25.09.2014 г. по НОХД № 096/2013 г. по описа на Софийския военен съд.

 

………………………………………………………………………………….

Предвид изложеното и на основание чл. 327 НПК, военно-апелативният съд

ОПРЕДЕЛИ:

НАСРОЧВА съдебно заседание по ВНОХД № 079/2016 година по описа на Военно-апелативен съд на 06.02.2017 година от 11.00 часа в гр. София бул. „Витоша“ № 2 Съдебна палата - партер зала № 4.

 

За заседанието да се призоват прокурор от Военно-апелативна прокуратура, подс. Ц., упълномощения защитник - адв. Д. и определения служебен защитник – адв. Е. Б..

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg