Определение
23-11-2016

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

П-68

 

гр. София, 23. 11. 2016 година

 

В  И М Е Т О   Н А  Н А Р О Д А

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на седемнадесети ноември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

          ЧЛЕНОВЕ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

                                 полк. РУМЕН ПЕТКОВ

 

при секретар Т. Спасова

разгледа частно наказателно дело № П 80 по описа за 2016 година докладвано

от съдията полк. Странджански

образувано по частна жалба на адвокат И. Л. от АК-гр. С. като защитник на обвиняемата М. И. К. – И. от гр. С. срещу разпореждане от 05. 10. 2016 г. по частно наказателно дело № П-203/2016 г. по описа на Софийския военен съд.

 ……………………….

По тези изложени съображения и на основание чл. 72, ал. 1 от НПК съставът на въззивния съд

 

         О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯВА  Разпореждане от 11. 11. 2016 г. по частно наказателно дело № П-203/2016 г. на Софийския военен съд като незаконосъобразно.

 ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на процесуалните действия по жалбата срещу Определение № 37/12. 07. 2016 г. по частно наказателно дело № П-203/2016 г. по описа на Софийския военен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протестиране пред Върховния касационен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                      ЧЛЕНОВЕ:                    

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg