Определение по чл. 327 НПК
12-12-2016

 

 

 

                                     О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр. София,12.12.2016 г.

ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД в закрито заседание на дванадесети декември през две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

       ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                       полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

при секретар ТЕОДОРА СПАСОВА като разгледа докладваното от съдията полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ ЧНД № 081 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

...................................................

По изложените съображения и на основание чл. 327 от НПК ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД

О П Р Е Д Е Л И:

НАСРОЧВА делото в открито съдебно заседание на 23. 01. 2017 година от 10.00 часа в град София, СЪДЕБНА ПАЛАТА зала № 4, за която дата да се призоват страните.

НЕ ДОПУСКА събирането на нови доказателства пред настоящата инстанция.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg