Определение
27-04-2017

                        О     П     Р     Е     Д     Е     Л    Е     Н     И     Е

 

 

№ 018

 

                             гр.София, 27.04.17 година

 

 

            ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД в открито заседание на деветнадесети април през две хиляди и седемнадесета година в следния състав:

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:   полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

                ЧЛЕНОВЕ:  полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                        полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

           

при секретар ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА и при участието на прокурора полковник НИВЕЛИН НАЧЕВ като разгледа докладваното от съдията  полк. ПЕТЬО Сл.ПЕТКОВ ЧНД № 081 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:   

           

            ………………………………..

 

            По изложените съображения и на основание чл.345 ал. 2 от НПК ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД,

 

                         О     П    Р    Е    Д    Е     Л      И       :    

 

            ОТМЕНЯ Определение № 58 от 02.11.2016 година по ЧНД № 0241/16г. на Софийския военен съд В ЧАСТТА МУ, с която е постановено осъденият А. А. Р. ЕГН *** да търпи определеното му общо наказание лишаване от свобода в затвор като тип затворническо заведение.

            ОТМЕНЯ Определение № 58 от 02.11.2016 година по ЧНД № 0241/16г. на Софийския военен съд В ЧАСТТА МУ, с която на основание чл. 25 ал. 2 и чл. 59 ал. ал. 1 и 2 от НК от определеното за изтърпяване на осъдения общо наказание в размер на 15 (петнадесет години) лишаване от свобода е приспадната изтърпяната част по Присъда № 0195/14.07.2015 година на Софийския военен съд от привеждането и в изпълнение до влизането в сила на обжалваното определение, както и времето,

 

през което Р. е бил задържан или по отношение на него е била взета мярка за неотклонение „домашен арест“ по нохд № 0195/2013 година на същия съд, както и времето, през което същият е бил задържан по нохд № 757/2014 година на СпНС.

            ПОТВЪРЖДАВА Определение № 58 от 02.11.2016 година по ЧНД № 0241/16г. на Софийския военен съд В ОСТАНАЛАТА МУ ЧАСТ.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

 

 

                                   

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  

 

 ЧЛЕНОВЕ:

 

1.

 

 2.

 

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg