Определение по чл. 327 НПК
16-12-2016

    О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                       № 74

 

гр. София,16. 12. 2016 г.

 

    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на шестнадесети декември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

                 ЧЛЕНОВЕ: полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ

                                     полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

 

разгледа въззивно наказателно общ характер дело № 86 по описа за 2016 г. докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН,

образувано по жалба на подсъдимия И. Г. Д. и служебния му защитник – адв. Д. А., срещу присъда № 56 от 20.10.2016 г. по НОХД № 150/2016 г. по описа на Военен съд – гр. София.

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

Съдът като взе предвид, че служебния защитник прави две искания, а именно:

Първо - назначаване на тройна графическа експертиза по отношение на договорите за наем и

Второ – повторен разпит на свидетелката Л. П.,

намира за установено следното:

По първото искане не се посочва какво конкретно се оспорва по отношение на приетата в съдебно заседание от първоинстанционния съд съдебно-почеркова експертиза, а отделно от това настоящият състав констатира, че в хода на съдебното следствие по НОХД № 150/2016 г. е било направено такова искане от защитника на подсъдимия, но веднага след това същото е било оттеглено със съгласието на подсъдимия.

По второто искане не се посочва, какво налага повторен разпит на свидетелката П., която е била разпитвана в съдебно заседание от първоинстанционния съд и е била направена очна ставка на същата свидетелка с подсъдимия.

С оглед на така изложените съображения настоящият състав намира въпросните искания за неоснователни и като такива следва да бъдат оставени без уважение.

Налице са условията и делото може да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство.

Тъй като служебният защитник по основателни причини се е отказал да защитава подс. Д., то за съдебното заседание да се изиска от Национално бюро за правна помощ определянето на нов служебен защитник.

Предвид горното и на основания чл. 327 съдът

                               О П Р Е Д Е Л И :

          

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 23.01.2017 г. от 09.00 часа, в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните.

Да се изиска от Национално бюро за правна помощ определянето по настоящото ВНОХД №  86/2016 г. на нов служебен защитник, който да се запознае с делото и да бъде призован за съдебното заседание.

Оставя без уважение доказателствените искания на защитата на подсъдимия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                 ЧЛЕНОВЕ:                     

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg