Определение по чл. 327 НПК
20-12-2016

 

                                 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 75

 

гр. София, 20. 12. 2016 година

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

          Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на двадесети декември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк.  ДИМИТЪР  ФИКИИН

            ЧЛЕНОВЕ:  полк. ХРИСТО  СТРАНДЖАНСКИ

                                          полк. П. Сл. ПЕТКОВ

 

при секретар Н. Стоянова

разгледа наказателно общ характер дело № 87 по описа за 2016 година

докладвано от съдията полк. Странджански

образувано по въззивен протест на полковник А. Б. – заместник на административния ръководител на Военноокръжна прокуратура – гр. София, по жалба на подсъдимите редник М. К. С. от в. ф. – гр. Д. М., и редник Б. В. Б. от в. ф.– с. Р., чрез техния защитник адвокат И. Ф. И. от АК – гр. П., и от майор М. В. И. от в. ф.– гр. Д. М., срещу присъда № 53/17.10.2016г. по наказателно общ характер дело № 67/2015г. по описа на Софийския военен съд.

     Съставът на въззивния съд като намира, че не е налице необходимост от разпит на подсъдимите редник М. К. С. от в. ф.– гр. Д. М., редник Б. В. Б. от в. ф.– с. Р., и редник Г. К. С. от в. ф.– гр. Д. М., нито е необходим повторен разпит на лицата по чл. 327 ал.2 от НПК    

 

  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

  ДА СЕ РАЗГЛЕДА делото в открито съдебно заседание на 23.01.2017 г., 09.00 часа, Съдебна палата – зала 4, гр. София, за когато да се призоват лицата  по списъка за призоваване.

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протестиране пред Върховния касационен съд.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                              ЧЛЕНОВЕ:    

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg