Определение
17-10-2017

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

67

гр. София,16.10.2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на единадесети октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

ЧЛЕНОВЕ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

при секретар Т. Спасова

разгледа частно наказателно дело № 87 по описа за 2016 година докладвано от съдията полк. Странджански

образувано по жалби на подсъдимите редник М. К. С. от в. ф. *** - гр. Д. М., редник Б. В. Б. от в. ф. *** - с. Р., чрез техния защитник адвокат И. И. от АаК - гр. П., майор М. В. И. от в.ф. *** - гр. Д. М., и по протест на полковник Александър Байданов - заместник на административния ръководител на Военноокръжна прокуратура - гр. София, срещу нохд № 67/2015 г. по описа на Софийския военен съд.

Военно-апелативният съд като съобрази, че с постановеното по делото въззивно решение е пропуснал да се произнесе по направените от гражданския ищец и частен обвинител по делото М. В. И. разноски за адвокатска защита пред въззивната инстанция и с оглед на постановеното въззивно решение, счита, че следва да бъдат присъдени в полза на гражданския ищец и частен обвинител по делото М. И. направените от него съдебни разноски за адвокатска защита пред въззивната инстанция в размер на сумата от 800 /осемстотин/ лева - видно от

2

представеното от защитата на гражданския ищец и частен обвинител пълномощно пред въззивния съд в съдебното заседание по делото от 23.01.2017 година, в какъвто смисъл са и указанията на Върховния касационен съд в решение № 174/10.10.2017г. по кае. н.о.х.д. № 656/2017 г. - 1-во НО.

По тези изложени съображения и на основание чл.317 вр. чл. 306 ал.1 т.4 от НПК Военно-апелативният съд

ОПРЕДЕЛИ:

ОСЪЖДА о подсъдимите М. К. С. и Б. В. Б. със снета по делото самоличност да заплатят направените по делото съдебни разноски за адвокатска защита пред въззивния съд от гражданския ищец и частен обвинител М. И. в размер на по 400 /четиристотин/ лева всеки едни от тях, както и сумите от по 5 /пет/ лева за служебно издаване на изпълнителен лист.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протестиране пред Върховния касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg