Определение
04-01-2017

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

П-1

 

 

       гр. София, 04.01.2017 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на шестнадесети декември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

ЧЛЕНОВЕ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

                      полк. РУМЕН ПЕТКОВ

 

при секретар Т. Спасова

разгледа частно наказателно дело № П 89 по описа за 2016 година докладвано от съдията полк. Странджански

образувано по жалба на адвокат И. Л. от АК - гр. С., като защитник на обвиняемата М. И. К. – И. от гр. С., срещу определение № 37/12.07.2016 г. по частно наказателно дело № П-203/2016г. по описа на Софийския военен съд. 

……………………………………………………………………………………………..

По тези изложени съображения и на основание чл. 72 ал.1 от НПК съставът на въззивния съд

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯВА Определение № 37/12.07.2016 г. по частно наказателно дело № П-203/2016 г. на Софийския военен съд като незаконосъобразно.

ВРЪЩА делото на същия съд за отстраняване на допуснатите съществени нарушения на процесуалните правила при изготвянето на постановения съдебен акт.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протестиране пред Върховния касационен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          ЧЛЕНОВЕ:

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg