Определение по чл. 327 НПК
16-01-2017

   О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

06

 

гр. София,  16 януари  2017 година

 

          В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на шестнадесети януари две хиляди и седемнадесета година , в състав:

 

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк.ДИМИТЪР ФИКИИН

                            ЧЛЕНОВЕ:  полк.ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                                                полк.ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ                                                        

при секретар ТЕОДОРА СПАСОВА

разгледа въззивно частно наказателно дело № 01 по описа за 2017 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по жалба на осъдения Х. М. М. срещу определение № 64 от 12.12.2016 г. по ЧНД 0268/2016 г. на Софийския военен съд.

          Производството е по реда на чл.327 от НПК.

          ……………………………………………………………………………...

Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК  Военно-апелативен съд

                                                   О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

         

          ДЕЛОТО ДА СЕ НАСРОЧИ за разглеждане в открито съдебно заседание на 08.02.2017 г. от 09.00 часа в гр. София, Съдебна палата, партерен етаж, зала № 4, за която дата ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните.

   От Министерство на правосъдието Главна дирекция „Изпълнение на наказанието“ ДА СЕ ИЗИСКА справка каква част от наказанието „лишаване от свобода“ е изтърпял осъденият Х. М. М., ЕГН *** по присъди: № ***/***2014 г. по НОХД № ***/2013 г. по описа на Софийския военен съд; № ***/2009 г. на Софийския районен съд; № ***/2011 г. на Софийския районен съд и по НОХД № ***/2012 г. на Софийския районен съд.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

             ЧЛЕНОВЕ:     

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg