Определение по чл. 327 НПК
09-02-2017

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

9

 

гр. София, 09.02.2017 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети декември две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

           ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                                 полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

 

разгледа въззивно наказателно от общ характер дело № 3 по описа за 2017 г. докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН,

образувано по жалба на адв. К. К., защитник на обвиняемия Й. А. К., срещу решение № 1 от 10.01.2017 г. по АНД № 132/2016 г. по описа на Военен съд – гр. Сливен.

 

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

Съдът като взе предвид, че страните нямат доказателствени искания, делото може да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство.

За изясняване на обстоятелствата по делото на настоящия етап не се налага провеждането на въззивно съдебно следствие.

Делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание на 01.03.2017 г. от 09,00 часа, в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните.

Предвид горното и на основания чл. 327 съдът

  

О П Р Е Д Е Л И :

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на         01.03.2017 г. от 09,00 часа, в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                                   ЧЛЕНОВЕ:                    

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg