Определение по чл. 327 НПК
13-02-2017

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

11

 

гр. София, 13.02.2017 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на тринадесети февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

           ЧЛЕНОВЕ: полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ

                                 полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

 

разгледа въззивно административно-наказателно дело № 4 по описа за 2017 г. докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН,

образувано по протест на прокурор от ВОП – гр. Пловдив, срещу решение № 1 от 12.01.2017 г. по АНД № 324/2016 г. по описа на Военен съд – гр. Пловдив.

 

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

Съдът като взе предвид, че страните нямат доказателствени искания, делото може да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство.

За изясняване на обстоятелствата по делото на настоящия етап не се налага събирането на нови доказателства и провеждането на въззивно съдебно следствие.

Делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание на 06.03.2017 г. от 09,00 часа, в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните.

 

Предвид горното и на основания чл. 327 съдът

 

               О П Р Е Д Е Л И :

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 06.03.2017 г. от 09,00 часа, в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.  

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:                    

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg