Определение
27-02-2017

    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

№ П-14

 

 гр. София, 27.02.2017 година

                                                                  

                    В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

  

 

          Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на двадесети и седми февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав:

  

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

                  ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                     полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

                                                       

при секретар Нина Стоянова

разгледа частно наказателно дело № П-7  по описа за 2017 година,

докладвано от съдията полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ, образувано по протест на Софийската военно-окръжна прокуратура срещу разпореждане от 07.02.2017 г. по НОХД № П-13/2017 г. по описа на Софийски военен съд.

……………………………

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 249, ал. 3, във връзка с чл. 345, във връзка с чл. 334, т. 6 от НПК Военно-апелативният съд

 

     О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 07.02.2017 г. по НОХД
№ П-13/2017 г. по описа на Софийски военен съд.     

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  

 

                   ЧЛЕНОВЕ:

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg