Определение по чл. 327 НПК
25-04-2017

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

24

 

гр. София, 25 април 2017 година

 

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

        

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на двадесет и пети април две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк.ДИМИТЪР ФИКИИН

                ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                             полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

                                                 

 

разгледа въззивно наказателно общ характер дело № 14 по описа за 2017 година,

         С Присъда № 224 от 14.12.2015 година по Н.О.Х.Д. № 224/2015 г., Софийският военен съд е признал за виновен подсъдимия редник М. Н. Н. от в.ф.- С., за престъпление по чл. 325, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК и го е осъдил на пробация на основание чл. 37, ал. 1, т. 2, вр. чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 4, вр. чл. 42а, ал. 4, чл. 42б, ал. 1 и ал. 4 от НК.

Присъдата е обжалвана от подсъдимия Н., като състав на Военно-апелативния съд с решение № 12/02.08.2016 г. по ВНОХД № 8/2016 г. е потвърдил първоинстанционната присъда.

Решението е обжалвано от подсъдимия и защитника му пред ВКС на РБ.

С решение № 3/11.04.2017 г. по КНОХД № 1131/2016 г. състав от второ наказателно отделение при ВКС е отменил въззивното решение на Военно-апелативния съд постановено по ВНОХД № 8/2016 г. и е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд от стадия на съдебното заседание.

С оглед на всичко изложено, съдът съобрази изискванията на чл. 327 от НПК намери, че делото следва да се насочи от фазата на съдебното заседание, поради което

 

   О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 29.05.2017 г. за 09.00 часа, в гр. София, Съдебна палата, партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.                         

                                                       

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg