Определение по чл. 327 НПК
15-06-2017

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ П-40

 

гр. София., 15 юни 2017 година

 

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

        

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на петнадесети юни две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

                        ЧЛЕНОВЕ:  полк. РУМЕН ПЕТКОВ                                                          

                                             полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

                                                 

 

разгледа въззивно наказателно общ характер дело № П-15 по описа за 2017 година,

докладвано от съдията полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ, образувано по протест на военния прокурор при Софийска военноокръжна прокуратура срещу присъда № 6/06.03.2017 г. по НОХД № П-89/2016 г. по описа на Военен съд – гр. София.

 

         …………………………………

 

Предвид горното и на основание чл. 327 съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

Насрочва делото за 10.07.2017 г. 10.30 ч., за която дата да се призоват страните.

Определението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

    ЧЛЕНОВЕ:

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg