Решение
12-12-2017

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ П-34

 

гр.София,  01.12.2017 година

 

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Военно-апелативният съд на Република България в съдебно заседание на десети юли две хиляди и седемнадесета година  в състав:

 

                               

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

                                ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                                  полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

 

                                                                       

при секретар Емилия Стоянова

и с участието на прокурора полк. ИВО ПЕТКОВ

разгледа наказателно дело от общ характер № П-15 по описа за 2017 година, докладвано от съдията полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ,

образувано по протест на военния прокурор при Военноокръжна прокуратура – гр. София срещу присъда № 6/06.03.2017 г. по НОХД № П-89/2016 г. по описа на Софийски военен съд.

……………………………………………………………………………                       

Р   Е   Ш   И   :

   

ПОТВЪРЖДАВА присъда № П-6 от 06.03.2017 г. по НОХД № П-89/2016 г. на Софийския военен съд.

РЕШЕНИЕТО подлежи на жалба и протест ПРЕД Върховния касационен съд на Република България в петнадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:

 

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg