Определение по чл. 327 НПК
08-06-2017

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                № 37

 

гр. Пловдив  8 юни 2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на осми юни 2017 г., в състав

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. Румен Катрев

              ЧЛЕНОВЕ: полк. Стойко Спасов

                                 м-р Величка Влашева

 

при секретар Недялка Петкова

разгледа въззивно наказателно дело от общ характер № 21по описа за 2017 година,  докладвано от съдията полк. Румен Катрев, образувано по въззивна жалба от К. П. Ф. чрез адвокат М. М., срещу Присъда № 7 от 16.03.2017 г. по нохд № 57/2016 г. по описа на Софийския военен съд.

 

Производството е по реда на чл. 327 НПК.

С Присъда № 7 от 16.03.2017 г. по нохд № 57/2016 г. по описа на Софийския военен съд, подсъдимият ст. лейт. К. П. Ф., служил във военно формирование– С. е признат за виновен по чл. 304а, алт. 3, вр. чл. 304, ал. 1, алт. 3, вр.чл. 18, ал. 1 НК и по чл. 343б, ал. 1 НК, и му е наложено общо наказание на основание чл. 23, ал. 1 НК - две години лишаване от свобода, условно при изпитателен срок от три години. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК, Ф. е лишен от правото да управлява моторно превозно средство за срок от една година, което наказание на основание чл. 23, ал. 2, вр. ал. 1 НК е присъединено към определеното общо наказание лишаване от свобода. На основание чл. 23, ал. 3, вр. ал. 1 НК, към определеното общо наказание е присъединено изцяло и наказанието “глоба“ в размер на 1000 лв. С Присъдата съдът се е разпоредил с веществените доказателства и се е произнесъл за разноските по делото.

Във въззивната жалба са изложени доводи за неправилност, незаконосъобразност на присъдата и постановяването й при съществени нарушения както на материалния закон, така и на процесуалните правила. С въззивната жалба се иска отменянето изцяло на атакуваната присъда.

Военно-апелативният съд, като взе предвид обстоятелството, че страните нямат искания за събирания на нови доказателства, намира, че са налице всички необходими условия за разглеждане на делото в съдебно заседание.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК Военно-апелативният съд

 

           О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДЕЛОТО ДА СЕ НАСРОЧИ за разглеждане в открито съдебно заседание на 26.07.2017 г. от 11,00 часа в гр. София, съдебна палата, партерен етаж, зала № 4, за която дата ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните.

Определението не подлежи на жалба и протест.

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 

 

 

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg