Определение
19-03-2018

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                            24

 

гр. София  19.03.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на деветнадесети март 2018 г., в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. Румен Катрев

       ЧЛЕНОВЕ: полк. Стойко Спасов                                                м-р Величка Влашева

 

при секретар Таня Димчева

разгледа Молба от 19.03.2018 г. подадена от К.П.Ф. по въззивно наказателно дело от общ характер № 21 по описа за 2017 година,  докладвано от съдията полк. Румен Катрев.

 

Производството е по реда на чл. 60, ал.1 предл. последно от НПК.

С Молба от 19.03.2018 г. предоставена на решаващия състав на 19.03.2018 г. след последната дума на подсъдимия, обявяване от състава на съда, че ще се произнесе в срока по чл.340, ал.1 от НПК и след закриване на съдебното заседание, подсъдимия по делото К.П.Ф. моли за разрешение да напусне страната във връзка с предстояща служебна командировка в С. А., за времето от 20.03.2018 г. до 19.04.2018 г. с планирано продължаване на мисията  до 30.05.2018 г., като служител на Авиокомпания „България ЕР“. Към молбата са приложени Служебна бележка изх. № …………. г. на „България ЕР“ АД и Заповед № ……….. г. на „България ЕР“ АД.

За да се произнесе съдът съобрази следното:

ВНОХД № 21/2017 г. по описа на ВоАС е образувано по въззивна жалба от К.П.Ф. чрез адвокат М.М., срещу Присъда   № 7 от 16.03.2017 г. по нохд № 57/2016 г. по описа на Софийския военен съд.

С Присъда № 7 от 16.03.2017 г. по нохд № 57/2016 г. по описа на Софийския военен съд, подсъдимият ст. лейт. К.П.Ф., служил във военно формирование …… – С. е признат за виновен по чл. 304а, алт. 3, вр. чл. 304, ал. 1, алт. 3, вр.чл. 18, ал. 1 НК и по чл. 343б, ал. 1 НК, и му е наложено общо наказание на основание чл. 23, ал. 1 НК - две години лишаване от свобода, условно при изпитателен срок от три години. На основание чл. 343г, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 НК, Ф. е лишен от правото да управлява моторно превозно средство за срок от една година, което наказание на основание чл. 23, ал. 2, вр. ал. 1 НК е присъединено към определеното общо наказание лишаване от свобода. На основание чл. 23, ал. 3, вр. ал. 1 НК, към определеното общо наказание е присъединено изцяло и наказанието “глоба“ в размер на 1000 лв. С Присъдата съдът се е разпоредил с веществените доказателства и се е произнесъл за разноските по делото.

С постановление от 16.06.2013 г., на досъдебното производство е повдигнато обвинение и К.П.Ф.  е привлечен като обвиняем, като на същия е взета мярка за неотклонение „Подписка“ на адрес гр.В. ул. „С. К.“ № .. ап. .. С подписката, Ф. се е задължил да не напуска местоживеенето си без разрешение на съответния орган.

Нито на досъдебното производство, нито в съдебно заседание по отношение на К.П.Ф.  е постановявано „Забрана за напускане пределите на Република България“ по чл.68 от НПК.

При горната фактическа обстановка, съдът намира молбата на Ф., като искане за промяна на местоживеенето в посочения период, във връзка с постановената по отношение на него мярка за неотклонение „Подписка“.

Съдът, като съобрази наложеното по отношение на Ф. наказание с Присъда № 7 от 16.03.2017 г. по нохд № 57/2016 г. по описа на Софийския военен съд, процесуалното му поведение до настоящия момент и обстоятелството, че предстои произнасяне по ВНОХД № 21/2017 г. по описа на ВоАС в срока по чл.340, ал.1 от НПК, при което посоченото отсъствие на подсъдимия неможе да се яви пречка за това, намира че следва да се разреши на К.П.Ф.  да напусне местоживеенето си на адрес гр.В. ул. „С. К.“ № .. ап. .. за времето от 20.03.2018 г. до 19.04.2018 г. с планирано продължаване на отсъствието  до 30.05.2018 г.

Препис от настоящото определение, следва да се изпрати на РУ на МВР гр. В. за сведение.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 60, ал.1 от НПК Военно-апелативният съд

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

РАЗРЕШАВА на К.П.Ф.  да напусне местоживеенето си на адрес гр.В. ул. „С. К.“ № .. ап. .. за времето от 20.03.2018 г. до 19.04.2018 г. с планирано продължаване на отсъствието  до 30.05.2018 г.

Определението не подлежи на жалба и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 

 

© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg