Определение по чл. 327 НПК
29-05-2017

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

32

 

гр. София,  29 май   2017 година

 

                              В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на двадесет и девети май две хиляди  и седемнадесета година , в състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк.ДИМИТЪР ФИКИИН  

                           ЧЛЕНОВЕ:  полк.ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                                                полк.ГЕНКО ДРАГИЕВ

                                                         

при секретар Теодора Спасова

разгледа въззивно наказателно административен характер  дело  № 23 по описа за 2017 година,  докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по протест на Пловдивската окръжна военна прокуратура срещу решение № 5 от 24 април 2017 год. По АНД 36/ 2017 година на Пловдивския военен съд.

 

         Производството е по реда на чл.327 от НПК.

         С протестираното решение състав на Пловдивския военен съд е признал обвиняемия лейтенент М. Г. Г. от в.ф. *** гр.К.  за невинен и го е оправдал по обвинениято по чл. 354а, ал.5, вр. с ал.3, т.1 НК.

         В протеста на прокуратурата се иска отмяна на решението и постановяване на ново, с което обвиняемия да бъде признат за виновен и осъден по повдигнатото обвинение. Протестираното решение е необосновано и неправилно, поради което следва да се отмени. От доказателствата по делото може да се направи извод, че обвиняемия е извършил престъплението, в което е обвинен.

         Военно-апелативният съд след като взе предвид, че по делото не са направи искания за събиране на нови доказателества, намира че са налице условията за разглеждане на делото в съдебно заседание по реда на въззивното производство.

         Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК  Военно-апелативен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

        

         ДЕЛОТО ДА СЕ НАСРОЧИ за разглеждане в открито съдебно заседание на 21.06.2017 г. от 9.00 часа в гр. София, Съдебна палата, партерен етаж, зала № 4, за която дата ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.

          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

            ЧЛЕНОВЕ:    

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg