Определение по чл. 327 НПК
05-06-2017

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

33

 

гр. София,  5 юни   2017 година

 

                                В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на пети юни две хиляди  и седемнадесета година , в състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк.ДИМИТЪР ФИКИИН  

                           ЧЛЕНОВЕ:  полк.ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                                              полк.ПЕТЬО СЛ.ПЕТКОВ

                                                         

при секретар Теодора Спасова

разгледа въззивно наказателно дело от общ характер № 26 по описа за 2017 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по протест на Пловдивската окръжна военна прокуратура срещу присъда № 11 от 20.03.2017 г. по НОХД 293/ 2016 г. на Пловдивския военен съд.

 

 

         Производството е по реда на чл.327 от НПК.

         С присъда № 11 от 20.03.2017 г. по НОХД 293/ 2016 г. Пловдивският военен съд е признал подсъдимия ст.серж. К. П. Ж. от в.ф. *** гр.С. З. за невинен и го е оправдал по обвинението по чл.212, ал.1, алт.1, вр.с чл.26, ал.1 НК. С присъдата съдът е отхвърлил като неоснователен предявеният от Министерство на отбраната и в.ф. *** С.З. граждански иск за имуществени вреди и се е разпоредил с веществените доказателства и се е произнесъл за  разноските по делото.

         В протеста на прокуратурата са изложени доводи за необоснованост на присъдата и се иска нейната отмяна и постановяване на нова осъдителна, както и уважаване на предявения срещу подсъдимия граждански иск.

         Военно-апелативният съд като взе предвид обстоятелството, че страните нямат искания за събиране на нови доказателства намира, че са налице всички необходими условия за разглеждане на делото в съдебно заседание.

         Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК  Военно-апелативен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

        

         ДЕЛОТО ДА СЕ НАСРОЧИ за разглеждане в открито съдебно заседание  на 3.07.2017 г. от 9  часа в гр. София, Съдебна палата, партерен етаж, зала № 4, за която дата ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.

          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

            ЧЛЕНОВЕ:    

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg