Военно-апелативен съд


Наказателно от общ характер

No 28 / 2017

Срещу:

присъда № СП 148/30. 11. 2015 г. по НОХД № СП-148/2014 г. по описа на Военен съд-София, образувано по протест от ВОП-София и жалби от Д. К. Ч. (подсъдим); Д. Р. Т. и И. П. В. (подсъдима).

Образувано на: 29-05-2017
Статус:
Решено
Дата: 05-06-18

Документи:
© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg