Определение по чл. 327 НПК
21-06-2017

                                        О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 41

 

гр. София, 21.06.2017 година

 

                                         В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на двадесети юни  две хиляди  и седемнадесета година , в състав:

 

                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                             ЧЛЕНОВЕ:  полк.ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

                                                 полк. РУМЕН ПЕТКОВ

 При секретар Теодора Спасова

разгледа въззивно наказателно дело от общ характер № 33 по описа за 2017 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по протест на Сливенската окръжна военна прокуратура срещу присъда № 11 от 26.05.2017 г. по НОХД № 21/2017 г. на Сливенския военен съд.

 

 

         Производството е по реда на чл.327 от НПК.

         С присъда № 11 от 26.05.2017 г. по НОХД № 21/2017 г. на Сливенския военен съд е признал подсъдимите капитан С. Ж. С. от военно формирование *** - Я., капитан С. М. Н. от военно формирование *** – Я. и гражданско лице Ж. С. Ж. от гр. Я. за невинни в това, че на 26.03.2015 г. в гр. Я., в съучастие помежду си – капитан С. и гр. л. Ж., като подбудители, умишлено склонили капитан С. М. Н., като извършител, пред надлежен орган на властта – нотариус П. Г. К., като свидетел, устно, съзнателно да потвърди неистина в протокол за извършена обстоятелствена проверка за придобиване собственост на недвижим имот по давност, поради което са признати за невинни и оправдани по обвинението за извършено престъпление по чл. 290, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 и ал. 3 НК.

         В протеста на прокуратурата са изложени доводи за необоснованост на присъдата и се иска нейната отмяна и постановяване на нова осъдителна по възведеното обвинение.

         Военно-апелативният съд, като взе предвид обстоятелството, че страните нямат искания за събиране на нови доказателства, намира, че са налице всички необходими условия за разглеждане на делото в съдебно заседание.

         Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК  Военно-апелативен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

        

         ДЕЛОТО ДА СЕ НАСРОЧИ за разглеждане в открито съдебно заседание  на 10.07.2017 г. от 09,00 часа в гр. София, Съдебна палата, партерен етаж, зала № 4, за която дата ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.

          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

            ЧЛЕНОВЕ:    

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg