Определение
26-09-2017

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 46

гр. София, 04 юли 2017 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на четвърти юли две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

         ЧЛЕНОВЕ:  полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

         полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

при секретар Емилия Стоянова

разгледа наказателно дело от общ характер № 37 по описа за 2017 година, докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

Подадена е въззивна жалба от частна тъжителка С.А.Т. срещу присъда № 12/30.05.2017 г. по нчхд № 24/2017 г. на Сливенския военен съд, с която подсъдимият ст. серж. Г.С.Г. от ВФ … - В. е признат за невиновен в това, че на 11.07.2015 г., около 07.50 часа в гр. В., ж.к. …“ бл. …, вх. …, нанесъл удар с юмрук в дясното слепоочие на С.А.Т. с ЕГН …. от гр. В., като й причинил разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК - лека телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядане по окосмената част на главата и лявата предмишница, обусловило болка и страдание и е оправдан по обвинението по чл. 130 ал. 2 от НК, а на основание чл. 190 ал. 1 от НПК на частната тъжителка С.А.Т. е възложено да заплати деловодните разноски в размер на 144.90 лева в полза на държавата по бюджета на PC - В. за изготвяне на съдебно-медицинска експертиза, деловодни разноски в размер на 53.00 лева по сметка на Военен съд - Сливен в полза на бюджета на съдебната власт, както и сумата от 960.00 лева в полза на подсъдимия Г.С.Г. за адвокатско възнаграждение и пътни разноски в размер на 52.00 лева.

1

 

Присъдата е обжалвана от частната тъжителка Т. в частта относно възложненото й заплащане суми по чл. 190 ал. 1 от НПК с искане да бъдат преразгледани доказателствата по делото, да бъдат разпитани свидетели и да бъде отменена присъдата.

При служебна проверка за допустимостта на подадената въззивна жалба, настоящият състав на Военно-апелативният съд констатира, че е налице нередовност на подадената от частната тъжителка жалба, изразила се в липса на представен по делото документ за платена в полза на държавата по сметка на Военно- апелативният съд държавна такса за разглеждане на производството от въззивния съд в размер на 14 от дължимата за образуване на производството от частен характер, а именно - 6 лв. Същата е дължима съгласно т. 12, вр. т. 9 от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието и невнасянето й представлява нередовност на така подадената въззивна жалба.

Предвид обстоятелството, че въззивният съд не разполага с правомощие да оставя без движение подадената въззивна жалба за отстраняване на констатирани нередовности, са налице основания за връщане на делото на първоинстанционния съд за администриране на подадената от частната тъжителка въззивна жалба, чрез даване на указания за внасяне на дължимата държавна такса и последиците от невнасянето й.

Доколкото с настоящото определение не се прекратява, спира или прегражда пътя на наказателното производство, а само се прекратява образуваното пред въззивния съд производство по подадената от частната тъжителка въззивна жалба, същото не подлежи на обжалване.

Така мотивиран, Военно-апелативният съд

ОПРЕДЕЛИ :

ПРЕКРАТЯВА производството по внчхд № 37/2017 по описа на Военно-апелативния съд.

ВРЪЩА подадената от частната тъжителка С.А.Т. въззивна жалба срещу присъда № 12/30.05.2017 г. по нчхд № 24/2017 г. на Сливенския военен съд, за

2

 

администриране от първоинстанционния съд съобразно
част от настоящото определение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg