Определение по чл. 327 НПК
26-09-2017

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 59, 25 септември 2017г.

Днес, 25.09.2017г., в гр. София, Военно-апелативен съд, в
закрито съдебно заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. Цанко Грозев
                ЧЛЕНОВЕ: полк. Георги Георгиев
                                 полк. Асен Шопов

при секретар В. Христова, разгледа докладваното от
председателя НОХД № 38/17г., по описа на същия съд

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

С обвинителен акт на съд са били предадени подсъдимите
В. К. Г. - за престъпление по чл. 282 ал. 3, вр. ал.
2, вр. ал. 1 от НК и Е. К. И. - за престъпление
по чл. 212 ал. 5, вр. ал. 2, вр. ал. 1 от НК. По този обвинителен акт в
Софийски военен съд е било образувано НОХД № 100/ 2014г.. С
присъда № 100 от 07.04.2015г., постановена по същото наказателно
дело, състав на СВС е оправдал подсъдимия Г. и е осъдил
подсъдимата И.

По протести на прокурори от съответните прокуратури и
жалби от подсъдимите и от гражданския ищец - Министерство на
отбраната на РБ, делото е било разглеждано два пъти във Военно-
апелативния съд и два пъти във Върховния касационен съд, като са
били постановявани, изменявани и отменявани - изцяло или
частично, различни съдебни актове.

С последното си Решение № 125 от 23.06.2017г. Върховният
касационен съд, първо наказателно отделение, е отменил въззивна
присъда № 1 от 06.01.2017г., постановена по ВНОХД № 47/2016г.,
по описа на Военно-апелативния съд само в частта по отношение на
подсъдимия В. К. Г. и е върнал делото за ново
разглеждане от друг състав на апелативния съд от стадия на
съдебното заседание, като е оставил в сила присъдата в останалата и
част.

С оглед изложеното и като съобрази доводите на страните и
липсата на искания от тяхна страна за събиране на нови
доказателства при многократното разглеждане на делото в
различните инстанции, както и като взе предвид разпоредбата на чл.
327 от НПК, съдът намира, че не се налага събиране на нови доказателства от въззивната инстанция, поради което делото следва да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство.

Мотивиран от изложеното, съдът

 

                               О П Р Е Д Е Л И:

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 18 октомври 2017 г., в 11.00 ч., в гр. София, Съдебна палата, партер, зала № 4.

За съдебното заседание да се призоват подсъдимите В. К. Г. и Е. К. И. и техните защитници, гражданския ищец– МО на РБ и прокурор от Военно-апелативна прокуратура.

Определението е окончателно.

 

 

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                          ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg