Решение-2-ра част
06-12-2017

С присъда № 100/07.04.2015г. на СВС И. е била осъдена да заплати съдебно-деловодни разноски в размер на 429,00 лева. С решение  № 29 от 03.12.2015г. на Военно-апелативния съд И. е била осъдена да заплати допълнително направени разноски в размер на 468,00. Или И. е била осъдена да заплати общо разноски в размер на 897,00лева. С присъда № 1 от 16.01.2017г. състав на Военно-апелативния съд е оправдал И., но е пропуснал да се произнесе по разноските, за които тя е осъдена. Тъй като тя е оправдана, настоящият съдебен състав намира, че тези разноски – в съответствие с чл. 190 ал. 1 от НПК, следва да останат за сметка на държавата.

С присъда № 100/07.04.2015г. на СВС, В. К. Г. е бил осъден да заплати съдебно деловодни разноски в размер 887,00лева. Тъй като наказателното производство срещу него се прекратява то – в съответствие с чл. 190 ал. 1 от НПК, тези разноски следва да останат също за сметка на държавата.

Водим от изложените съображения и на основание чл. 334, т.4 от НПК, Военно-апелативният съд

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ присъда № 100/07.04.2015г. на СВС и ПРЕКРАТЯВА наказателното производство срещу  В. К. Г. за извършено престъпление по чл. 282 ал. 3 вр. ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

ОТМЕНЯ мярката за неотклонение „ПОДПИСКА“ на Г..

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданския иск, предявен от Министерство на отбраната срещу подсъдимия В. К. Г. за сумата от 26 538,52 лева.

ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск от Министерство на отбраната срещу Е. К. И. за сумата от 26 538,52 лева, поради изтекла погасителна давност по чл. 110 от ЗЗД.

Съдебно-деловодните разноски по делото ДА ОСТАНАТ за сметка на държавата.

Присъдата може да се протестира и обжалва пред Върховния касационен съд в петнадесет дневен срок от обявяването му на страните.

 

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                               ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                    2.

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg