Определение по чл. 327 НПК
10-07-2017

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

48

 

гр. София, 10.07.2017 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на десети юли, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

           ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТККОВ

                                 полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

 

при секретар Емилия Стоянова

разгледа въззивно наказателно от общ характер дело № 39 по описа за 2017 г. докладвано от съдията полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ,

образувано по жалба на ст-на от резерва В. П. В., в качеството си на подсъдим, срещу присъда № 59 от 09.11.2016 г. по НОХД № 219/2016 г. по описа на Военен съд – гр. София.

 

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

С присъдата Софийският военен съд е признал подсъдимия от резерва старшина В. В. за виновен и го е осъдил на пробация  с налагане на две пробационни мерки за срок от по осем месеца за извършено престъпление по чл. 316, ал. 1, вр. чл. 308, ал. 2, предл. 4, вр. чл. 55, ал. 1, б. „б“ от НК.

Във въззивната жалба на подсъдимия са изложени доводи за необоснованост и неправилност на присъдата, за допуснати нарушения на материалния зякон и съществени нарушения на процесуалните правила, както и възражения за явна несправедливост на наложените наказания.

Във въззивната жалба на подсъдимия не са направени искания за събиране на нови доказателства.

Военно-апелативният съд, намира, че са налице всички условия за разглеждане на делото по реда на въззивното производство.

Делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание на 17.07.2017 г. от 10.00 часа, в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните.

 

Предвид горното и на основания чл. 327 съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 17.07.2017 г. за 10.00 часа, в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:                  

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg