Определение по чл. 327 НПК
10-08-2017

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 51

 

гр. София, 10 август 2017 година

 

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

 

         Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на десети август две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк.  ДИМИТЪР  ФИКИИН

         ЧЛЕНОВЕ:  полк. ХРИСТО  СТРАНДЖАНСКИ

                                         полк. РУМЕН ПЕТКОВ

 

при секретар Е. Стоянова

разгледа наказателно общ характер дело № 46 по описа за 2017 година

докладвано от съдията полк. Странджански

образувано по въззивна жалба на подсъдимия редник Г. Ц. П. от в. ф. .. – гр. П., срещу присъда № 24/11.07.2017г. по наказателно общ характер дело № 63/2017г. по описа на Софийския военен съд.

 

         Съставът на въззивния съд като намира, че не е налице необходимост от разпит на подсъдимия редник Г. Ц. П. от в. ф. … – гр. П., нито е необходим повторен разпит на лицата по чл. 327 ал.2 от НПК     

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

         ДА СЕ РАЗГЛЕДА делото в открито съдебно заседание на 04.10.2017 г., 09.00 часа, Съдебна палата – зала 4, гр. София, за когато да се призоват лицата  по списъка за призоваване.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протестиране пред Върховния касационен съд.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ:    

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg