Определение по чл. 327 НПК
25-08-2017

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

55

 

гр. София,  25.08.2017 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети август две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

           ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                  полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

 

разгледа въззивно наказателно частен характер дело № 45 по описа за 2017 г. докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН,

образувано по въззивна жалба гр. л. С. А. Т. – частен тъжител, срещу присъда № 12 от 30.05.2017 г. по НЧХД № 24/2017 г. по описа на Военен съд – гр. Сливен.

 

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

Частният тъжител Т. обжалва присъдата като необоснована и в нарушение на материалния закон, като прави доказателствени искания да бъдат разпитани свидетелите Г. Г. С., С. К. и М. П.

Настоящият състав, след като провери доказателствата по делото констатира, че въпросните три свидетелки са разпитани в съдебно заседание пред първата инстанция и не се налага да бъдат повторно разпитвани по делото пред настоящата инстанция.

За изясняване на обстоятелствата по делото на настоящия етап не се налага провеждането на въззивно съдебно следствие.

Предвид гореизложеното делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание на 20.09.2017 г. от 09.00 часа, в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните.

 

Предвид горното и на основания чл. 327 НПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 20.09.2017 г. за 09.00 часа, в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:                  

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg