Определение по чл. 327 НПК
02-10-2017

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

54

 

гр. София, 21 август 2017 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на двадесет и първи август, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

         ЧЛЕНОВЕ: полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ 

                               полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

 

при секретар Емилия Стоянова

разгледа въззивно административно наказателно дело № 47 по описа за 2017 г. докладвано от съдията полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ,

образувано по протест на прокурор от Военноокръжна прокуратура – гр. Сливен, срещу решение № 8 от 17.07.2017 г. по АНД № 64/2017 г. по описа на Военен съд – гр. Сливен.

 

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

Съдът като взе предвид, че военният прокурор не прави доказателствени искания, делото следва да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство.

За изясняване на обстоятелствата по делото на настоящия етап не се налага провеждането на въззивно съдебно следствие.

Делото следва да се насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание на 20.09.2017 г. от 10.00 часа, в гр. София, бул. „Витоша“ № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват страните.

 

Предвид горното и на основания чл. 327 съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 20.09.2017 г. за 10.00 часа, в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        ЧЛЕНОВЕ:                  

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg