Определение по чл. 327 от НПК
10-10-2017

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 62

 

гр. София,  06 октомври 2017 година

 

         Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на 06 октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

                    ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                           полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

                           

 

разгледа наказателно от общ характер дело № 54 по описа за 2017 година,

докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ,

образувано на 21. 08. 2017 година по жалби от адвокати Красимир Владимиров и Райчин Пръмов от САК – защитници на Р. Ц. Ц., военнослужещ  в Коменданство град София; от адвокат Валя Петкова от АК – П. – защитник на М. В. Б.; от адвокат Марин Йотов от САК – повереник на Е. С. Г. , И. Н. Г.и М. Н. М.; и от адвокат Нелия Мънкова от САК – повереник на Д. П. Н., П. Д. Н., Д. Д. Д., Н. Н. Ц., М. М. Р.и Ц. М. Ц.,

против присъда № 12 от 19. 05. 2017 г. по нохд № 245/2016 г. по описа на Военен съд-София.

 

 

 

 

С присъда № 12 от 19. 05. 2017 г. по нохд № 245/2016 г. по описа на Военен съд-София са осъдени, както следва:

1.с-на Р. Ц. Ц., военнослужещ в Комендантството – МО – град С., за това, че около 13.30 часа, на 14.09.2015 година, на надлез над ж.п. линии при село Г.., на изхода на град П.., на второкласен път II-35, км. 2+138 П.-Л., при управление на моторно превозно средство – служебен автомобил-микробус „Ф.-Т..“ с рег. ... – собственост на МО, в посока град Р., нарушил правилата за движене по пътищата, а именно:

- чл. 21, ал.2 от ЗДвП – управлявал микробус „Ф..-Т..“ с рег. ..., със скорост от 105,75 км/ч, вместо със скорост 50 км/ч;

- чл. 42, ал. 1, т. 2 ЗДвП – предприел изпреварване на движещия се пред него л.а. „Р..-К..“ с рег. ..., управляван от гражданското лице Ц. Д. И. от село Г.., област П., без да се е убедил, че има видимост, свободен път на разстояние, достатъчно за изпреварване и че може да заеме мястото в пътната лента пред изпреварваното пътно превозно средство без да го принуждава да намалява скоростта или да изменя посоката на движение;

- чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗДвП – предприел изпреварване на движещия се пред него л.а. „Р.-К..“ с рег. ..., навлязъл в пътната лента предназначена за насрещното движение и създал опасност за движещия се в насрещната лента лек автомобил „Ф.-Т.“ с рег. ..., управляван от М. В. Б. от град С., област П.;

- чл. 43, т. 4 от ЗДвП предприел изпреварване в насрещната лента за движение без да съобрази, че скоростта, с която се е движил – 105,75 км/ч не му осигурява възможност за безпрепятствено връщане в напуснатата от него пътна лента, в резултат на което при независимо съпричиняване с гр. л. М. В. Б. от град С., област П., водач на лек автомобил „Ф.-Т.“ с рег...., предизвикал ПТП с участието на управлявания от него микробус „Ф. Т.“ с рег... на лек автомобил „Р.о Клио“ с рег. № ..., управляван от Ц. Д. И. от село Гривица, област Плевенска и на лек автомобил „Ф.-Т.“ с рег. ..., управляван от М. В. Б. от град С., област П., вследствие на което по непредпазливост причинил смъртта на шест лица и телесни повреди на едно лице, а именно:

1. смъртта на: В. П. П. от град София, П. К. Н. от село Р., общ. С., Д. Н. Д. от град Я., М. Ц. Ц. от град С., Н. Х. К. от град С. – всички цивилни служители в Министерство на отбраната, дирекция „Логистика“ – ЩО – гр. С. и на цивилно лице Н. Т. Г. от град С., област П.;

2. лека телесна повреда на Ц. К. И. от село Г., област П., по смисъла на чл. 130, ал. 1 от НК – разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК, изразяваща се в натъртвания /контузии/ на гръден кош и лява раменна става, както и причинил

значителни имуществени вреди на микробус „Ф.-Т.“ с рег. ..., собственост на Министерство на отбраната, на стойност 9 156 лева, на лек автомобил „Ф.-Т..“ с рег...., собственост на М. В. Б. от град С., област П.. на стойност 6 550 лева и на лек автомобил „Р. К.“ с рег. ..., собственост на Ц. Д. И. от село Г., област П. на стойност 526 лева или общо на стойност 16 232 /шестнадесет хиляди двеста тридесет и два/ лева, като

случаят е особено тежък с оглед сериозността на допуснатото нарушение на правилата за движение по пътищата и съставомерните последици,

поради което и на основание чл. 343, ал. 4, вр. ал. 3, б. „б“, предл. 2, вр. чл. 342, ал. 1, алт. 3 и чл. 54, ал. 1 от НК съдът определил наказание в размер на 10 /десет/ години лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно на основание чл. 46, б. „а“ от ЗИН при първоначален „строг“ режим.

На основание чл. 343г, вр. чл. 343б от НК подсъдимият Ц. е лишен от право по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК да управлява МПС за срок от 10 /десет/ години от влизане на присъдата в сила.

 

2. гр. лице М. В. Б. от гр. С., община П., за това, че на 14.09.2015 г., около 13.30 часа на надлез, над ж. п. линии при село Г., на изхода на гр. П., на второкласен път II-35, км. 2+138 П.-Л., при управление на моторно превозно средство – лек автомобил „Ф. Т.“ с рег. ...., негова собственост, в посока град П., нарушил правилата за движене по пътищата, а именно:

- чл. 20, ал. 2 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/: „Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движеното, с конкретните условия за видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението“, като управлявал собствения си лек автомобил „Ф.-Т.“ със скорост от 82,36 км/ч, без да се съобрази със състоянието на пътя, с характера и интензивността на движението и с конкретните условия на видимост, в резултат на което не успял да намали скоростта и да спре и при независимо съпричиняване с подсъдимия старшина Р. Ц. Ц. от „Комендантство – МО“ – гр. София, управляващ насрещно движещия се микробус „Ф.-Т.“ с рег. № ...., предизвикал пътно транспортно произшествие между три автомобила: управлявания от него л.а. „Ф.-Т.“, микробус „Ф.-Т.“ и л.а. „Р. К.“ с рег. № ...., управляван от Ц. Д. И. от село Г., област П., вследствие на което по непредпазливост причинил смъртта на шест лица и телесни повреди на две лица, а именно:

1. смъртта на: В. П. П. от град София, П. К. Н. от село Р., общ. С., Д. Н. Д. от град Я., М. Ц. Ц. от град С., Н. Х. К. от град С. – всички цивилни служители в Министерство на отбраната, дирекция „Логистика“ – ЩО – гр. С. и на цивилно лице Н. Т. Г. от град С., област П.;

2. средни телесни повреди на Р. Ц. Ц., изразяващи се:

- в счупване на лявата ключица, довело до трайно затруднение движението на горен ляв крайник;

- в счупване на дясната лъчева кост, довело до трайно затруднение на движението на десния горен крайник;

- в счупване на капачката на дясна коленна става и счупване на дясната петна кост, което поотделно и съвместно е довело до трайно затрудняване на движението на десния долен крайник;

3. лека телесна повреда на Ц. К. И. от село Г., област П. по смисъла на чл. 130, ал. 1 от НК – разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК, изразяваща се в натъртвания /контузии/ на гръден кош и лява раменна става, както и причинил

значителни имуществени вреди на микробус „Ф.-Т.“ с рег. № ..., собственост на Министерство на отбраната, на стойност 9 156 лева и на лек автомобил „Р. К.“ с рег. № ...., собственост на Ц. Д. И. от село Г., област П. на стойност 526 лева или общо на стойност 9 682 /девет хиляди шестстотин осемдесет и два/ лева, като

случаят е особено тежък с оглед тежестта на извършеното нарушение на правилата за движение по пътищата и съставомерните последици,

поради което и на основание чл. 343, ал. 4, вр. ал. 3, б. „б“, предл. 2, вр. чл. 342, ал. 1, алт. 3 и чл. 54, ал. 1 от НК съдът определил наказание в размер на 8 /осем/ години лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно на основание чл. 46, б. „а“ от ЗИН при първоначален „строг“ режим.

На основание чл. 343г, вр. чл. 343б от НК подсъдимият Б. е лишен от право по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК да управлява МПС за срок от 8 /осем/ години от влизане на присъдата в сила.

 

На основание чл. 189 от НПК подсъдимите са осъдени да заплатят, на всеки един поотделно, разноските, направени от частните обвинители Д. И. П., П. В. П., Д. Д. Д., Д. П. Н., П. Д. Н., М. М. Р., Н. Н. Ц., Ц. М. Ц., Е. С. Г. , И. Н. Г., М. Н. М., Ц. К. И. и Р. Ц. И. в размер на 17 500 /седемнадесет хиляди и петстотин/ лева, на повереника адвокат Йотов – сумата от 3 500 /три хиляди и петстотин/ лева, или по 1 750 /хиляда седемстотин и петдесет/ лева за всеки от тях, на повереника адвокат Мънкова – сумата от 12 000 /дванадесет хиляди/ лева или по 6 000 /шест хиляди/ лева на всеки от тях, на повереника адвокат Енчев – сумата от 2 000 /две хиляди/ лева или по 1 000 /хиляда/ лева за всеки от тях.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимите Ц. и Б. са осъдени да заплатят в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Софийския военен съд, направените съдебно-деловодни разноски по делото в размер на 7 937,90 /седем хиляди деветстотин тридесет и седем лева и деветдесет ст./ или по 3 968,95 /три хиляди деветстотин шестдесет и осем лева и деветдесет и пет ст./ за всеки от тях, както и 5 /пет/ лева ДТ за издаване на изпълнителен лист на всеки един от тях.

С присъдата първоинстанционният съд се е разпоредил с веществените доказателства по делото.

 

В срока по чл. 319, ал. 1 от НПК е постъпила жалба от адвокати Красимир Владимиров и Райчин Пръмов от САК – защитници на подсъдимия Р. Ц. Ц..

Сочи се, по време на съдебното дирене вещите лица автоексперти са работили с вероятности и не са изяснили по коя методика са определили скоростите на превозните средства, а спирачни следи не са отразени в огледния протокол. Неуважаването на направеното от защитниците искане за допускане на повторна автотехническа експертиза се счита за нарушаване на разпоредбите на НПК, тъй като две от вещите лица са участвали в извършване на огледа на местопроизшествие, което поражда съмнение за безпристрастността им; в експертизата липсва отговор каква е граничната скорост на десния завой на „Ф. Т.”, след като няма спирачни следи; мястото на удара не е определено по технически път и не става ясно в кой момент реално са реагирали водачите на МПС от техническа гледна точка.

Иска се отмяна на постановената от първостепенния съд присъда и назначаване на повторна автотехническа експертиза, която да бъде възложена на вещи лица – независими експерти.

Защитниците не са се възползвали от дадената им възможност за допълване на депозираната въззивна жалба, след запознаване с мотивите към присъдата.

 

В срока по чл. 319, ал. 1 от НПК е постъпила жалба от адвокат Валя Петкова от АК – П.– защитник на М. В. Б., с която се твърди неправилност, необоснованост и незаконосъобразност на присъдата  и допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

Сочи се, че направеното в съдебното заседание от 19. 05. 2017 г. изменение на обвинението е сторено след приключване на съдебното следствие и след като страните единодушно са заявили, че липсва необходимост от допълване на доказателствената съвкупност; като съдът неправилно е възобновил съдебното следствие не за извършване на нови съдебно-следствени действия за изясняване на фактическата обстановка по делото, а единствено, за да даде възможност на представителя на държавното обвинение да се възползва от предвидената в разпоредбата на чл. 287, ал. 1, т. 1 от НПК възможност. По този начин, счита защитникът, подсъдимият Б. е лишен от възможността да се защитава по новото обвинение, още повече, че въпреки направеното искане за отлагане на съдебното заседание за запознаване с новото обвинение това е сторено само за 60 минути.

Счита се, че присъдата е постановена при непълнота на доказателствата, като съдът е приел, че подсъдимият Б. е управлявал МПС с несъобразена скорост, докато изслушаната автотехническа експертиза изобщо не е изследвала този въпрос.

Иска се отмяна на атакуваната присъда като постановена при съществено нарушение на процесуалните правила и неправилно приложение на материалния закон, и признаване на подсъдимия Б. за невиновен по обвинението; алтернативно – отмяна на присъдата и връщане на делото за нова разглеждане от друг състав на първостепенния съд.

Защитникът Петкова не се е възползвала от дадената й възможност за допълване на депозираната въззивна жалба, след запознаване с мотивите към присъдата.

 

В срока по чл. 319, ал. 1 от НПК е постъпила жалба от адвокат Марин Йотов от САК – повереник на частните обвинители Е. С. Г. , И. Н. Г.и М. Н. М., с която присъдата се обжалва в частта относно наложеното на подсъдимия Р. Ц. наказание от 10 години лишаване от свобода. Сочи се, че погрешно и в разрез със събраните в хода на производството доказателства съдът е отсъдил, че вината на двамата водачи е почти еднаква и че престъпният резултат е причинен от виновните действия на двамата подсъдими при условията на почти равно съпричиняване, докато всъщност основен дял и повече вина за тежката автомобилна катастрофа има старшина Р. Ц., за когото частното обвинение моли за увеличаване размера на наказанието лишаване от свобода на 12 години и за същия срок лишаване от право да управлява МПС. Счита се, че именно подсъдимият Ц. е създал непосредствената опасност и е предизвикал настъпването на ПТП, посредством предприетото от него неправилно изпреварване в завой и с превишена скорост, и навлизане в насрещното пътно платно (от една лента за движение), при което катастрофата с управлявания  от подсъдимия Б. насрещно движещ се автомобил е станала неизбежна. Твърди се, че цялата верига от действия и на двамата водачи, довели до реализирането на ПТП, е започнала с правонарушенията на подсъдимия Ц., който факт не е обсъден надлежно от съда и не е съобразен в обжалваната присъда.

Досежно наложените на втория подсъдим М. Б. наказания лишаване от свобода и лишаване от право да управлява МПС се счита, че са достатъчно строги, справедливи и законосъобразни, поради което се иска потвърждаване на присъдата в тази й част.

Претендират се осъществените пред всички инстанции разноски от частните обвинители.

Повереникът адвокат Марин Йотов от САК не се е възползвал от дадената му възможност за допълване на депозираната въззивна жалба, след запознаване с мотивите към присъдата.

 

В срока по чл. 319, ал. 1 от НПК е постъпила жалба и от адвокат Нелия Мънкова от САК – повереник на частните обвинители Д. П. Н., П. Д. Н., Д. Д. Д., Н. Н. Ц., М. М. Р.и Ц. М. Ц.; с която присъдата се обжалва в частта относно наложеното на подсъдимия Р. Ц. наказание от 10 години лишаване от свобода. Сочи се, че погрешно и в разрез със събраните в хода на производството доказателства съдът е приел, че вината на двамата водачи е почти еднаква и че престъпният резултат е причинен от виновните действия на двамата подсъдими при условията на почти равно съпричиняване, докато всъщност основен дял и повече вина за тежката автомобилна катастрофа има старшина Р. Ц., за когото частното обвинение моли за увеличаване размера на наказанието лишаване от свобода на 12 години и за същия срок лишаване от право да управлява МПС.

Твърди се, че подсъдимият Ц. се е движил в стеснения пътен участък с превишена скорост (над 106 км/ч.), грубо е нарушил възведената забрана за изпреварване и с това е навлязъл в насрещното платно, не се е съобразил с пътната обстановка, характеризираща се с влошени условия за шофиране поради сигнализация за ремонтни работи, стеснение и отбиване на насрещно движещите се автомобили и по този начин е станал причина за настъпване на челен удар с идващия в обратна посока Ф. Т., управляван от подсъдимия Б..

Сочи се, че виновното поведение на подсъдимия Б. в известна степен се явява последица и погрешна реакция от действията на подсъдимия Ц., а наложеното на последния наказание за самонадеяното му поведение, в резултат на което са загинали шест човека, не е достатъчно строго и справедливо.

Досежно наложените на втория подсъдим М. Б. наказания лишаване от свобода и лишаване от право да управлява МПС се счита, че са достатъчно строги, справедливи и законосъобразни, поради което се иска потвърждаване на присъдата в тази й част.

Претендират се осъществените пред всички инстанции разноски от частните обвинители.

Повереникът адвокат Нелия Мънкова от САК не се е възползвала от дадената й възможност за допълване на депозираната въззивна жалба, след запознаване с мотивите към присъдата.

 

Прокуратурата не е депозирала до момента писмено становище по жалбите.

 

 

 

 

Настоящият състав на Военно-апелативния съд, като съобрази направените в  жалбите на страните доводи, и като прие, че за изясняване на обстоятелствата по делото на този етап не се налага провеждането на въззивно съдебно следствие  и на основание чл. 327 НПК

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

 

         НАСРОЧВА  нохд № 54/2017 г. по описа на Военно-апелативния съд за разглеждане в открито съдебно заседание на 11 октомври 2017 година от 10 часа, в гр. София, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, зала № 4, партер, за което да се призоват:

 

         ПРОКУРОР от Военно-апелативна прокуратура.

 

ПОДСЪДИМИЯТ Р. Ц. Ц. – от гр. С..., ж.к.., , и чрез защитниците адвокати Владимиров и Пръмов;

ЗАЩИТНИЦИТЕ НА подс. Ц. – адвокати Красимир Владимиров и Райчин Пръмов от САК – от гр. С., ПОДСЪДИМИЯТ М. В. Б. – от гр. С., общ. П., ул. „..., и чрез защитника адвокат Петкова;

ЗАЩИТНИКЪТ НА подс. Б. – адвокат Валя Петкова от АК – Плевен – от гр. П., ул. „...;

 

ЧАСТНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ Е. С. Г.  и И. Н. Г.– и двамата от гр. С., общ. П., ул. „.., и М. Н. М. – от гр. С.., общ. П., ул. „.”, и чрез повереника адвокат Йотов;

ПОВЕРЕНИКЪТ НА частните обвинители Е. Г., И. Г. и М. М. – адвокат Марин Йотов от САК – от гр. С.,

 

ЧАСТНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ Д. П. Н. – от гр. С., ., П. Д. Н. – от гр. В. Т., ., Д. Д. Д. – от гр. С., Н. Н. Ц. – от гр. С., , М. М. Р.– от гр. С., и Ц. М. Ц. – от гр. С. и чрез повереника адвокат Мънкова;

ПОВЕРЕНИКЪТ НА частните обвинители  Д. Н., П. Н., Д. Д., Н. Ц., М. Р., Ц. Ц. – адвокат Нелия Мънкова от САК – от гр. С.

НЕ ДОПУСКА провеждането на въззивно съдебно следствие.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд на РБ.

 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                           

 

                                                                                                  ЧЛЕНОВЕ:                                                                                                             

 

                                                                                                              

 

                                               

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg