Решение
11-12-2017

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ П43

                                

гр. София, 11.12.2017 година

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Военно-апелативният съд на Република България в съдебно заседание на десети ноември две хиляди и седемнадесета година в състав:

                  

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                 полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

           

при секретар Веселина Христова

и с участието на прокурора полк. ИВО ПЕТКОВ

разгледа въззивно наказателно дело от общ характер № П-51 по описа за 2017 година, докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ, образувано по протест от Софийската военно-окръжна прокуратура срещу присъда № 18/16.06.2017 г. по НОХД № П-328/2016 г. на Софийския военен съд.

………………………………………………………………………………………………….

  Р   Е   Ш   И   :

                    

 

ПОТВЪРЖДАВА присъда № 18/16.06.2017 г. по нохд № П-328/2016 г. на Софийския военен съд.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване и протестиране пред ВКС в петнадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                     

 

    ЧЛЕНОВЕ:

 

                                                                                             

 

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg