Определение
17-10-2017

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

68

 

гр. София, 17.10.2017 година

 

                                             В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

         Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на шестнадесети октомври две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                            ЧЛЕНОВЕ:  полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

                                                  полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                                         

при секретар Теодора Спасова

разгледа частно наказателно дело  59 по описа за 2017 година,  докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по частна жалба от адв. Д. Д. от АК-П. като защитник на осъдения Д. И. П. срещу разпореждане № 208/ 19.09.2017 г. по НОХД 184/ 2016 г. на Пловдивския военен съд

 

         С обжалваното разпореждане съдия- докладчик по НОХД 184/ 2016 г. на Пловдивския военен съд е оставил без разглеждане жалбата на осъдения Д. И. П. срещу разпореждането, с което е издаден изпълнителен лист по това дело за сумата 28 лева разноски по делото.

         В жалбата се твърди, че разпореждането за издаване на изпълнителен лист за сумата 28 лева е незаконосъобразно. Това е така, защото разноските в този размер са извършени по обвинението по чл.339, ал.1 НК, което е приключило с влязла в сила оправдателна присъда, а в този случай разноските по делото остават за сметка на държавата. Искането е за отмяна на разпореждането за издаване на изпълнителен лист срещу осъдения П. за сумата 28 лева разноски по делото.

         Военно-апелативният съд  намира за неоснователна жалбата на осъдения П. срещу разпореждане № 208 от 19. 09.2017 г. по НОХД 184/2016 г. на Пловдивския военен съд, с което е оставена без разглеждане жалбата му за отмяна на разпореждането за издаване на изпълнителен лист за сумата 28 лева, разноски по делото. Въпросът за разноските по делото е окончателно решен с влязлата в сила присъда, която е обжалвана и по касационен ред. Съдебните инстанции в своите актове не правят разграничение кои разноски по кое обвинение са направени- по това по което е постановена осъдителна или оправдателна присъда. Не е в правомощията на съдията докладчик да преразглежда решението на касационната инстанция, включително и по въпросите касаещи разноските по делото.

Предвид горното и на основание чл.345 НПК, Военно-апелативен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

         ПОТВЪРЖДАВА  разпореждане № 208 от 19.09.2017 г. на съдията докладчик по НОХД 184/ 2016 г.на Пловдивския военен съд, с което е оставено без разглеждане жалбата на осъдения Д. П., с което се претендира отмяна на разпореждането за издаване на изпълнителен лист за сумата от 28 лева разноски по делото.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

 

          

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                     ЧЛЕНОВЕ:

 

         

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg