Определение
22-12-2017

                         О     П     Р     Е     Д     Е     Л    Е     Н     И     Е

 

                                                                   № 54

 

                                              гр.София, 22.12.17 година

 

            ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД в открито заседание, при закрити врати, на двадесет и втори декември през две хиляди и седемнадесета година в следния състав:

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:   полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

                 ЧЛЕНОВЕ:  полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                        полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

при секретар ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА и при участието на прокурора полковник НИВЕЛИН НАЧЕВ като разгледа докладваното от съдията  полк. ПЕТЬО Сл.ПЕТКОВ ЧНД № 064 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:               

            С протоколно определение от 17.12.2017 година по ЧНД № 240/2017г., състав на Софийския военен съд е УВАЖИЛ  искането на Софийската военноокръжна прокуратура и е взел мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемата по ДП № 84-Сл/2017 година на ВОП-София

Определението е обжалвано от обвиняемата чрез защитниците й, адвокат Е. Д. и адвокат Касабов от САК. В жабите се сочат доводи за незаконосъобразност на определението. Сочи се, че обвинението не е в достатъчна стапан обосновано и е силно разколебано и недоказано. Не била налице реална опасност обвиняемата да извърши друго престъпление. Същата била изтърпяла наложеното и наказание по предходно осъждане и съответно реаблитирана. Не съществувала реална опасност тя да се укрие. Липсвали доказателства, че може да осуети воденото срещу нея наказателно производство. Иска се мярката за неотклонение задържане под стража да бъде заменена с по - лека.

Съдът разгледа жалбите на обвиняемата Д. и като съобрази данните по делото прие за установено следното:

А. Д. Д. ЕГН ….. е привлечена като обвиняема от Софийската военноокръжна прокуратура за престъпления по чл. 321 ал. 3, предл. 2-ро, вр. ал. 1 предл. 1-во и 2-ро от НК, а също и за престъпление по чл.234 ал. 2-ра, предл. 2-ро, вр. ал. 1 от НК. Правилна е констатацията на първостепенния съд, че от събраните към настоящия етап доказателства – протоколите за претърсване, обиск и изземване, разпитите на свидетели, други писмени доказателства, изготвените след експлоатация на СРС веществени доказателствени средства, а също и от обясненията на обвиняемата, след повдигане на обвинението, е налице обосновано подозрение и предположение, че същата вероятно е извършила деянията, в които е обвинена.

Налице е и опасност Д. да извърши и други престъпления. Такава опасност се извлича от обстоятелствата, че деянията, в които е обвинена са с висока степен на обществена опасност, изразена в предвидената от законодателя санкция в НК за тях, че тези деяния не са случайни, внезапни и ситуативни, а са резултат на предварителна подготовка и обмисляне, което само по себе си сочи, че извършителят не е случаен нарушител на правовия ред. Следователно е налице опасността от извършване и на друго престъпление. В този смисъл е и постоянната практика на Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

            Предвид изложеното определението на Софийския военен съд, с което на обвиняемата по ДП № 84-Сл/2017 година на ВОП-София А. Д. Д. ЕГН …… е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

            По изложените съображения и на основание чл. 65 ал. 9 от НПК Военно-апелативният съд

 

О     П    Р    Е    Д    Е     Л      И       :    

            ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение от 17.12.2017 година по ЧНД № 240/2017г., на Софийския военен съд, с което на обвиняемата по ДП № 84-Сл/2017 година на ВОП-София А. Д. Д. ЕГН …. е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

                                   

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                

ЧЛЕНОВЕ:

1.

 

 

 2. 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg