Определение
13-04-2018

    О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 27

 

гр. София, 13 април 2018 година

 

 

                                             В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на тридесети март две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

ЧЛЕНОВЕ:  полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ      

                                                 полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

        

                                                

при секретар Таня Димчева

разгледа частно наказателно дело №  002 по описа за 2018 година,

докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по жалби от П. В.и  адв.Н. С. лично и като пълномощник на П. В. срещу определение № 72 от 13.12.2017 по ЧНД 00216/ 2017 г. на Софийския военен съд.

 

         ………………………………………………………………………………..

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

         ОТМЕНЯВА определение № 72 от 13.12.2017 г.  по чнд № 00216/ 2017 г.  на Софийският военен съд.

         ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Софийски градски съд.

         Препис от определението да се изпрати на жалбоподателите за сведение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

        ЧЛЕНОВЕ:

        

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg