Военно-апелативен съд


Наказателно-частно

No 18 / 2018

Срещу:

протокол № 4/13.02.2018г. по чнд № 2482018г. по описа на Военен съд - София, образувано по жалба от обв. Д.В. Д.

Образувано на: 16-02-2018
Статус:
Влязло в сила
Дата: 20-02-18

Документи:
© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg