Военно-апелативен съд


Наказателно-частно

No 19 / 2018

Срещу:

протокол № 7/13.02.2018г. по чнд № 23/2018г. по описа на Военен съд - София, образувано по жалба от обв. Е.Н. Х.

Образувано на: 16-02-2018
Статус:
Влязло в сила
Дата: 20-02-18

Документи:
© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg