Определение по чл. 327 от НПК
28-02-2018

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 21

 

гр. София, 26  февруари 2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети февруари две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

          ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                                полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ

 

 

разгледа въззивно административно наказателно дело № 21 по описа за 2018 г. докладвано от съдията полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ,

образувано по ЖАЛБА от адв. С. Я. от АК – гр. П. защитник на З. М. от в.ф. …… – гр. А., срещу решение № 2 от 19.01.2018 г. по АНД № 159/2017 г. по описа на Военен съд – гр. Пловдив.

 

Производството е по реда на чл. 327 от НПК.

 

Съдът като взе предвид, че страните нямат доказателствени искания, делото може да бъде насрочено за разглеждане по реда на въззивното производство.

Предвид горното и на основания чл. 327 съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на 21.03.2018 г. от 10.00 часа, в гр. София, Съдебна палата, Партер, зала № 4, за която дата да се призоват страните.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:                     

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg