Определение по чл. 327 от НПК
14-05-2018

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 29

 

гр. София,  14 май  2018 година

 

          В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на четиринадесети май две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк.ЦАНЬО АНГЕЛОВ  

ЧЛЕНОВЕ:  полк.ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

                                                 полк.ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ

                                                         

при секретар ТАНЯ ДИМЧЕВА

разгледа въззивно  частно наказателно дело  № 26 по описа за 2018 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по частен протест на Софийската окръжна военна прокуратура и по  жалба на осъдения И.Г.Д. от гр.С. срещу определение № 11/ 27.02.2018 г. по ЧНД 215/ 2017 г. на Софийския военен съд

 

 

         Производството е по реда на чл.327 от НПК.

         С  протестираното и обжалвано определение Софийският военен е групирал наказанията на осъдения И.Г.Д., наложени му с присъди по НОХД 155/ 2014 г. и по НОХД 150/ 2016 г. на Софийският военен съд като му е наложил по-тежкото от тях- две години и шест месеца лишаване от свобода. Съдът е постановил осъдения Д. да изтърпи отделно, наложеното му наказание с присъдата по НОХД 217/2012 г. на Софийския военен съд. При изтърпяване на общото наказание съдът е приспадал изтърпяната част от наказанието лишаване от свобода, както и времето, през което Д. е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража“.

         С частният протест Софийската окръжна военна прокуратура атакува определението в частта му, в която съдът е отказал приложението на чл.25, ал.1, вр. с чл.24 НК. В жалбата на осъдения се иска повторно преразглеждане на всички случаи на групиране на наказанията по всичките присъди, постановени срещу него.

         В протеста и в жалбата не са направени искания за събиране на нови доказателства. С оглед на това Военно-апелативният съд намира, че са налице всички необходими условия за разглеждане на делото по същество в открито съдебно заседание

Предвид гореизложеното и на основание чл. 327 НПК  Военно-апелативен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

        

         ДЕЛОТО ДА СЕ НАСРОЧИ за разглеждане в открито съдебно заседание на 30.05.2018 г. от 10.00 часа в гр. София, Съдебна палата, партерен етаж, зала № 4, за която дата ДА СЕ ПРИЗОВАТ страните.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.

          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

            ЧЛЕНОВЕ:   

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg