Определение по чл. 327 от НПК
07-06-2019

                   О     П     Р     Е     Д     Е     Л    Е     Н     И     Е

                                                              

                                                   30

 

                            гр.София, 07 юни 2019 година

 

            ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД в закрито заседание на седми юни през две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

                                       ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                                                полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

като разгледа докладваното от съдията  полк. ПЕТЬО Сл.ПЕТКОВ в.н.о.х.д. № 25 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

                       

            С Присъда № 7/08 април 2019 година по нохд № 118/2018 година състав на Пловдивския военен съд е признал подсъдимия редник Д. Н. Т. от в.ф. ….. – П. за виновен в това, че на 19.05.2018 година в град П. управлявал МПС „…“ с ДК№ …. след употреба на наркотични вещества – марихуана и на основание чл. 343б ал. 3, алт. 1 и чл. 54 от НК го е осъдил на една година лишаване от свобода и глоба в размер на хиляда лева.

Подсъдимият е признат за виновен и в това, че на същата дата в град П. държал високорисково наркотично вещество – марихуана с нето тегло 1,573 грама, със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 6,7 тегловни % на стойност 9,44 лева и на основание чл. 354а ал. 3 алт. 2, т. 1 пр. 1 и чл. 54 от НК го осъдил на една година лишаване от свобода и глоба в размер на три хиляди лева.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК съдът е определил подсъдимият да изтърпи едно общо наказание в размер на най тежкото от наложените му, а именно една година лишаване от свобода условно с изпитателен срок от четири години. На основание чл. 59 ал. 1 от НК от така определеното общо наказание е приспаднато времето, през което подсъдимият е бил задържан за 24 часа по ЗМВР.

На основание чл. 343г във връзка с чл. 37 ал. 1 т. 7  от НК подсъдимият е лишен от правото да управлява МПС за срок от четири години. На основание чл. 59 ал. 4 от НК е приспаднато времето, през което подсъдимият е бил лишен от възможността да упражнява това право по административен ред.

 

            Съдът се е произнесъл и по веществените доказателства  и разноските по делото.

Присъдата е обжалвана от подсъдимия чрез защитника му адв. И. от АК – П. В жалбата и в допълнение към нея се изтъкват съображениея за незаконосъобразност и необоснованост на присъдата. Изтъква се, че е налице съмнение по отношение на това, дали полевият тест DrugCheck 3000 с партиден номер  ARLC -… с каталожен номер … е бил годен да изпълнява предназначението си, както и дали действително това е тестът, с който подсъдимият е бил проверяван. Досежно обвинението чл. 354а ал. 3 алт. 2, т. 1 пр. 1 и чл. 54 от НК защитникът намира, че са налице предпоставките за приложението на чл. 9 ал. 2 от НК, поради явна малозначителност на обществената опасност на дянието. Иска се отмяна на обжалваната присъда и постановяване на нова, с която подсъдимият да бъде оправдан по предявените му обвинения.

Съставът на Военно-апелативния съд намира, че по делото са събрани всички необходими доказателства, относно обстоятелствата по чл. 301 от НПК и за изясняването му от фактическа страна не се налага допълването му с нови доказателства.

По изложените съображения и на основание чл.327 от НПК ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД,

 

О     П    Р    Е    Д    Е     Л      И       :

          

НАСРОЧВА  делото в открито съдебно заседание на 10 юли 2019 година от 10.00 часа, за която дата да се призоват страните.

            НЕ ДОПУСКА събирането на нови доказателства пред настоящата инстанция.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

                                   

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                 

ЧЛЕНОВЕ:

1.

 

2.

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg